Erimi

What You See Is What You Get

WYSIWYG, İngilizce'de "What You See Is What You Get" teriminin başharflerinden oluşan bir bilgisayar terimidir. Türkçesi Ne Görüyorsan Onu Alırsın .

Windows

Windows, kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle yaklaşarak, programları çalıştırmak, komut vermek gibi klavyeden girdi yazma zorunluluğunu ortadan kaldıran, Microsoft firmasının geliştirdiği bir işletim sistemidir. Windows’ta işlemleri gerçek...

Dimer

Bir dimer, monomer adı verilen iki alt üniteden oluşan kimyasal ya da biyolojik yapıdır.

Baskı

Baskı, en genel anlamda, bireylerin kişisel özgürlüklerini engelleyen, onları kendi iradeleri ve istekleri hilafına düşünmeye ve davranmaya itmeyi hedefleyen bir fiil ve suç unsurudur.

Gövde

Gövde kelimesi şu anlamlara gelebilir:

Oligomer

Kimyada bir oligomer sınırsız sayıda, en azından ilke olarak, monomer birimi (ολιγος, veya ''oligos,'' Yunanca "bir kaç tane") içeren bir polimer ile zıt bir şekilde sınırlı sayıda monomer içermektedir. Bir çok yağ parafin yağı gibi oligomeriktir ve...

Aşılama

Aşılama, antijenik maddelerin hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmesi için canlıya verilmesi işlemdir.

Soğutma

Isı kaybı veya sıcaklığı azaltmak. Soğutma kapasitesi birimi “ton soğutma”dır. Bir ton buzun 24 saat içinde ergiyip, 0°C’de su hâline gelmesi için çevresinden emdiği ısıya 1 ton soğutma denir. 1 ton soğutma, 3333 cal/saat değerine eşittir.

Açlık

Açlık, karaciğerdeki glikojen miktarı belirli bir seviyenin altına düştüğünde hissedilen ve genellikle beraberinde yeme arzusu da getiren his veya duruma verilen isimdir. Genellikle nahoş olan his hipotalamustan kaynaklanır ve karaciğerdeki reseptörler ar...

Boyut

BOYUT Alm. Dimension (f), Fr. Dimension (f), İng. Dimension. Belirli bir doğrultuda ölçülmüş bir büyüklüğü ifade etmek için kullanılan geometrik bir terim. Nokta boyutsuz olarak kabul edilir. Çizginin sadece uzunluk olmak üzere bir boyutu vardır. Yüzeyler...