Eritre - Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Eritre ekonomisi birinci derecede tarım ve hayvancılığa dayanır. Nüfusun %85'i kırsal alanda yaşamakta, bunların çoğu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Kırsal alanda yasayanların üçte ikisi yerleşik veya yari yerleşik hayat, kalanı göçebe hayatı sürdürmektedir.

Ekonomiye genel bakış: Eritre ekonomisi birinci derecede tarım ve hayvancılığa dayanır. Nüfusun %85'i kırsal alanda yaşamakta, bunların çoğu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Kırsal alanda yasayanların üçte ikisi yerleşik veya yari yerleşik hayat, kalanı göçebe hayatı sürdürmektedir. Gayri safi yurt içi hasılası, 550 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Kişi basına düsen milli gelir, 150 dolar civarındadır. Bağımsızlık öncesinde Etiyopya yönetimi Eritre'deki bağımsızlık mücadelesi dolayısıyla bu bölgeyi özellikle ihmal etmişti. Dolayısıyla Eritre'nin sanayisi çok geri durumdadır. GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 2.9 milyar $ (2000 verileri) GSYİH - reel büyüme: %-1 (2000 verileri) GSYİH - sektörlere göre: tarım: %16 endüstri: %27 hizmet: %57 (2000 verileri) Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %14 (2000 verileri) Sektörlere göre iş gücü dağılımı: tarım %80, endüstri ve hizmet %20 Endüstri: Gıda, meşrubat, giysi, tekstil Elektrik üretimi: 165 milyon kWh (1999) Elektrik tüketimi: 153.5 milyon kWh (1999) Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999) Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999) Tarım ürünleri: Mercimek, sebze, mısır, pamuk, tütün, kahve, büyükbaş hayvan, keçi, balık İhracat: 26 milyon $ (1999) İhracat ürünleri: büyükbaş hayvan, tekstil, gıda, küçük işletmeler İhracat ortakları: Sudan %27.2, Etiyopya %26.5, Japonya %13.2, Birleşik Arap Emirlikleri %7.3, İtalya %5.3 (1998) İthalat: 560 milyon $ (1999) İthalat ürünleri: Makine, petrol ürünleri, gıda, endüstri malları İthalat ortakları: İtalya %17.4, Birleşik Arap Emirlikleri %16.2, Almanya %5.7, İngiltere %4.5, Kore %4.4 (1998) Dış borç tutarı: 281 milyon $ (2000 verileri) Para birimi: Nakfa (ERN) Para birimi kodu: ERN Mali yıl: Takvim yılı

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.