Androphobia da denilen Erkek Düşmanlığı(Misandry) teorik bakımdan erkekler de erkek düşmanı (misandrist) olabilseler de genellikle erkek düşmanı kadınları tanımlamakta kullanılan bir terimdir.

Erkek Düşmanlığı

Androphobia da denilen Erkek Düşmanlığı(Misandry) teorik bakımdan erkekler de erkek düşmanı (misandrist) olabilseler de genellikle erkek düşmanı kadınları tanımlamakta kullanılan bir terimdir.

Kadın Düşmanlığı'ndan (misogyny) farklı olarak (kadınlara yönelik patolojik nefret) Erkek Düşmanlığı çok az tartışılmış veya araştırılmıştır. Bazı maskülistler erkek düşmanlığının son otuz yılda doruğa çıktığını ve sosyal bir patoloji halini aldığını öne sürmekte bazı feministler ise kadın düşmanlığının sosyal bir rahatsızlık olduğunu ancak erkek düşmanlığının mevcut olmadığına inanmaktadırlar. Hem feminist hem de maskülist kamplardan bazı kimseler de "cinsler savaşı"na (war of the sexes) yol açan kadın düşmanlığı (misogyny) ve erkek düşmanlığının(misandry)her ikisinin de güç kaynağını geleneksel cinsiyet rolleri olarak mütalaa etmektedirler.

Yanıtlar