--}}

Erlik

Erlik han eski Türklerin ve Moğolların inanci Tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir (Yeraltı alemi=Yerlik/Erlik). Tengri'nin oğlu olmasına rağmen kötülüğü sembolize eden bir tanrıdır.

Erlik han eski Türklerin ve Moğolların inanci Tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir (Yeraltı alemi=Yerlik/Erlik). Tengri'nin oğlu olmasına rağmen kötülüğü sembolize eden bir tanrıdır.

Inanca göre, Erlik han dünyanın yaradılışında Tengriye karşı fenalik yapmış, ve Tengri onu ceza olarak yeraltı aleminin efendisi yapmıştır.

Erlik han yeraltı aleminin en alt katında yeşil demirden bir sarayda, gümüşten bir tahtın üzerinde oturur. Orada kendine koyu kırmızı parlıyan ve çok az ışık veren bir güneş yaratmıştır. Emirinde dokuz semerli boğası vardır.

Kıranları yapan tanrıdır. Kızları Kara Kızlar kuttörenleri sırasında kamları baştan çıkarıp, onların başarısız olmalarına neden olurlar. Erlik ile iletişime geçen kamlara Kara Kam denir. Ak Kam'lar, Tengri ile iletişime giren Kamlardır.

Erlik han'ın Mamutları

Sibiryanın kuzeyinde yaşıyan ve doğaya bağlı bir yaşam sürdüren Türk halkı Dolganlarda anlatılan bir efsaneye göre, Erlik han Mamutları yeryüzünden alıp yeraltı alemine götürmüştür. Mamutlar orada pis kokuların, sıcağın ve karanlığın içinde Erlik han'a hizmet etmek zorundadırlar. Eğer bir Mamut oradan kaçıp tekrar yeryüzüne ulaşmaya çalışırsa derhal buz kesilip ölür.

Wilhelm Radloff Dolganların bu efsane ile, ara sıra Tundra'nın binyıllardır çözülmemiş buzunun içinden dışarıya sarkan Mamut cesetleri bulmalarına açıklama uydurduklarını tahmin etmiştir.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Erlik
erlik