Erlik

Kısaca: Erlik han eski Türklerin ve Moğolların inanci Tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir (Yeraltı alemi=Yerlik/Erlik). Tengri'nin oğlu olmasına rağmen kötülüğü sembolize eden bir tanrıdır. ...devamı ☟

erlik
Erlik

Erlik han eski Türklerin ve Moğolların inanci Tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir (Yeraltı alemi=Yerlik/Erlik). Tengri'nin oğlu olmasına rağmen kötülüğü sembolize eden bir tanrıdır.

Inanca göre, Erlik han dünyanın yaradılışında Tengriye karşı fenalik yapmış, ve Tengri onu ceza olarak yeraltı aleminin efendisi yapmıştır.

Erlik han yeraltı aleminin en alt katında yeşil demirden bir sarayda, gümüşten bir tahtın üzerinde oturur. Orada kendine koyu kırmızı parlıyan ve çok az ışık veren bir güneş yaratmıştır. Emirinde dokuz semerli boğası vardır.

Kıranları yapan tanrıdır. Kızları Kara Kızlar kuttörenleri sırasında kamları baştan çıkarıp, onların başarısız olmalarına neden olurlar. Erlik ile iletişime geçen kamlara Kara Kam denir. Ak Kam'lar, Tengri ile iletişime giren Kamlardır.

Erlik han'ın Mamutları

Sibiryanın kuzeyinde yaşıyan ve doğaya bağlı bir yaşam sürdüren Türk halkı Dolganlarda anlatılan bir efsaneye göre, Erlik han Mamutları yeryüzünden alıp yeraltı alemine götürmüştür. Mamutlar orada pis kokuların, sıcağın ve karanlığın içinde Erlik han'a hizmet etmek zorundadırlar. Eğer bir Mamut oradan kaçıp tekrar yeryüzüne ulaşmaya çalışırsa derhal buz kesilip ölür.

Wilhelm Radloff Dolganların bu efsane ile, ara sıra Tundra'nın binyıllardır çözülmemiş buzunun içinden dışarıya sarkan Mamut cesetleri bulmalarına açıklama uydurduklarını tahmin etmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Erlik
1 yıl önce

Erlik Han - Türk ve Altay mitolojisinde kötülük yapan Tanrı ruhudur. Erlik Han Gök Tanrı'nın oğlu ve eski Türklerin inancı Tengricilikte yeraltı aleminin...

Erlik, Kam, Mitoloji, Sibirya, Taslak, Tengri, Tengricilik, Tundra, Wilhelm Radloff, Mamut, Dolganlar
Ülgen
1 yıl önce

yalnızca Ülgen ve Erlik vardır. Kaz ve kuğu kılığına girerek sonsuz suyun üzerinde uçarlar. Tanrı Ülgen Erlik’den daha güçlüdür. Erlik’in yaptığı hileleri...

İœlgen, Erlik, Göktanrı, Kam, Mitoloji, Sibirya, Taslak, Tengri, Tengricilik, Türk Mitolojisi, Ak Kızlar
Kara Oğlanlar
4 yıl önce

Karaoğlanlar – Türk ve Altay mitolojisinde Kötülük Tanrıları. Karaerler de denir. Erlik Han’ın oğullarıdırlar. Sayıları dokuzdur. Moğolların “Dokuz Kana Susamış...

Erkliğ Han
4 yıl önce

söyleyişi) isim benzerliği yüzünden Tengricilikte yeraltı âleminin efendisi olan Erlik ile karıştırırlar. Tengricilikte Venüs gezegeninin efendisidir. İnanışa...

Eje
1 yıl önce

oluşmasını sağladıklarına inanılır. Dünya'ya gönderilmelerinin nedeni ise Erlik adındaki bir kötü varlığın onlara meyve yedirmesidir. Bunun sonucunda Göktanrı...

Karaş Han
1 yıl önce

mitolojisinde Karanlık Tanrısı. Karış Han olarak da bilinir. Altay mitolojisinde, Erlik'in dokuz oğlundan biri olduğuna inanılan ve Yeryüzü'ndeki kötülükleri yönetenler...

Metin Savaş
4 yıl önce

memleketi Balıkesir’de annesiyle birlikte yaşamaktadır.Ayrıca 2012 yılında Erlik adlı romanı ile Eskader tarafından en iyi roman ödülüne layık görülmüştür...

Şalık
4 yıl önce

gücüne o kadar güvenmiş ki, yeraltına inip Erlik’in sarayının kapılarından birkaçını kırmış. Buna kızan Erlik onu okuyla ayağından ve dilinden yaralamış...