Ermeni Diasporası

Ermenistan ve Türkiye dışında yaşayan ve kendisini bu adla değerlendiren Ermenilere verilen genel ad. Ermenistan dışında 3-4 milyon kadar ermeninin yaşadığı iddia edilmektedir. Ancak sağlıklı istatistikler yoktur. Ermenilerin en yoğun olduğu ülkeler Rusya, ABD ve Fransa'dır. Türkiye Ermenileri kendilerini diaspora kapsamında değerlendirmemektedirler.

Ermeni Diasporası Ermenistan ve Türkiye dışında yaşayan ve kendisini bu adla değerlendiren Ermenilere verilen genel ad. Ermenistan dışında 3-4 milyon kadar ermeninin yaşadığı iddia edilmektedir. Ancak sağlıklı istatistikler yoktur. Ermenilerin en yoğun olduğu ülkeler Rusya, ABD ve Fransa'dır. Türkiye Ermenileri kendilerini diaspora kapsamında değerlendirmemektedirler.

Ermeniler çok eskiden beri göçmen milletlerden olduklarından yüzlerce yıldır yaşadıkları İran gibi bazı ülkelerde de kendilerini diaspora olarak tanımlamamaktadırlar. Ancak modern Ermeni araştırmacıları diaspora kelimesi ile İran ve Türkiye'deki Ermenileri de kastedebilmektedirler. Bu çerçevede kavramın kişi veya ülkelere göre değişken bir yönünün bulunduğu açıktır.

Ermenistan dışında yaşayan Ermenilerin nüfusu Ermenistan'ın nüfusundan çok daha fazladır ve bu özelliğiyle Ermenilerin özel bir konumu vardır.

İlgili başlıklar


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ermeni Diasporası
Ermeni Diasporası