Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ermenilerin bir kısmının günlük hayatlarında veya ibadetlerinde Türkçe kullandıkları bilinmektedir. Bu Ermeniler Türkçe yazarken Ermeni harflerini kullanıyorlardı. Bu şekilde yazılmış oldukça fazla eser bulunmaktadır. Bu eserlere Türkiye`nin çeşitli kütüphanelerinde ulaşmak mümkündür. Bunun yanında Paris ve Venedik`in yanında bulunan St. Lazar adasında da bu eserlere ait kütüphaneler bulunmaktadır. ...

Ermeni Harfli Türkçe hakkında detaylı bilgi

Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ermenilerin bir kısmının günlük hayatlarında veya ibadetlerinde Türkçe kullandıkları bilinmektedir. Bu Ermeniler Türkçe yazarken Ermeni harflerini kullanıyorlardı. Bu şekilde yazılmış oldukça fazla eser bulunmaktadır. Bu eserlere Türkiye`nin çeşitli kütüphanelerinde ulaşmak mümkündür. Bunun yanında Paris ve Venedik`in yanında bulunan St. Lazar adasında da bu eserlere ait kütüphaneler bulunmaktadır.

}

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ermeni Kıpçakçası

Ermeni Kıpçakçası ya da Ermeni harfli Kıpçak Türkçesi (Kendilerince ''χıpçak tili, բիզիմ տիլ bizim til, թաթարչա tatarça''; Ermenice Հայ-ղփչաղերեն, Հայ-ղփչաղական լեզու, Հայատառ ղփչաղ), Eski Kıpçakçaya giren ölü bir Türk ...

Diran Kelekyan

Diran Kelekyan (Ermenice: Տիրան Քէլէկեան; d. 1862 - ö. 1915) Osmanlı Ermeni gazeteci, yazar ve siyasî tarihçi.

Eski Kıpçakça

Kıpçakça ya da Eski Kıpçakça veya Batı Orta Türkçe, Orta Türkçe dönemine ait Deşt-i Kıpçak sahası ile Mısır ve Suriye'de 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar kullanılmış Türk dillerinin Kıpçak grubundan ölü dil. Eski Kıpçakça günümüzde Yeni Kıpçakça adıyla da ...

Türkiye Tarihi

Türkiye; çok eski devirlerden beri bilinen bir memlekettir. Daima göçlere istilalara uğramıştır. Doğu ve batı, Asya ve Avrupa kıtalarının köprüsü mahiyetinde olduğundan çeşitli kavim, devlet, kültür ve medeniyetleri bünyesinde barındırdı. Hattiler, M.Ö. 2500-2000 yılları ...

Türk Dili Tarihi

Türk dili tarihi, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerOsman Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997, s. 49. ISBN 975-16-0249-1 şeklinde bilinen ilk örneklerine rastlanan, coğrafya ...

Memlûk Kıpçakçası

Memlûk Kıpçakçası ya da Mısır KıpçakçasıKaramanlıoğlu, Ali fehmi (1968).