Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ermenilerin bir kısmının günlük hayatlarında veya ibadetlerinde Türkçe kullandıkları bilinmektedir. Bu Ermeniler Türkçe yazarken Ermeni harflerini kullanıyorlardı. Bu şekilde yazılmış oldukça fazla eser bulunmaktadır. Bu eserlere Türkiye`nin çeşitli kütüphanelerinde ulaşmak mümkündür. Bunun yanında Paris ve Venedik`in yanında bulunan St. Lazar adasında da bu eserlere ait kütüphaneler bulunmaktadır.

Ermeni harfli Türkçe

Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ermenilerin bir kısmının günlük hayatlarında veya ibadetlerinde Türkçe kullandıkları bilinmektedir. Bu Ermeniler Türkçe yazarken Ermeni harflerini kullanıyorlardı. Bu şekilde yazılmış oldukça fazla eser bulunmaktadır. Bu eserlere Türkiye`nin çeşitli kütüphanelerinde ulaşmak mümkündür. Bunun yanında Paris ve Venedik`in yanında bulunan St. Lazar adasında da bu eserlere ait kütüphaneler bulunmaktadır.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar