Ermeni Tarihi

Kısaca: Ermeniler, tarih boyunca başka devletlerin yönetimi altında kalmışlar ve bağlı oldukları devletlerin hizmetinde bulunmuşlardır. Ansiklopedik kaynaklarda, Erivan, Gökçegöl, Nahcivan, Rumiye gölü kuzeyi ve Mako bölgesine, yukarı memleket anlamına gelen Armenia, bu yörelerde yasayan halka ise Ermeni denildiği yer almaktadır. ...devamı ☟

Ermeniler, tarih boyunca başka devletlerin yönetimi altında kalmışlar ve bağlı oldukları devletlerin hizmetinde bulunmuşlardır. Ansiklopedik kaynaklarda, Erivan, Gökçegöl, Nahcivan, Rumiye gölü kuzeyi ve Mako bölgesine, yukarı memleket anlamına gelen Armenia, bu yörelerde yasayan halka ise Ermeni denildiği yer almaktadır. Ermeni tarihçilerin bir kısmı, M.Ö. 6. yüzyılda kuzey Suriye ve Kilikya bölgesinde yasayan Hititlerden olduklarını; bir diğer kısmı ise Nuh'un oğullarından Hayk'a dayandıklarını söylemektedirler. Bunun yanında, Ermenistan denilen coğrafyada yerleşen ve bugün Ermeni diye adlandırılan toplumun, bölgenin kesin olarak neresinde yaşadıkları, sayıları ve ayni yörede ikamet eden diğer halklara kıyasla nüfus oranları bilinmemektedir. Ermeni tarihçileri bile kökenleri konusunda fikir birliği içinde değildir. Tarihsel olarak bakıldığında, Ermenilerin sırasıyla, Pers, Makedon, Selefkit, Roma, Part, Sasani, Bizans, Arap ve Türklerin hakimiyeti altında yaşadıkları görülür. Ermeni derebeyliklerinin bir çoğu, bölgeye hakim olan ve Ermenileri kendi saflarına çekerek kullanmak isteyen devletler tarafından kurdurulmuştur. Ermenileri Bizans'ın zulüm idaresinden kurtaran ve onlara insanca yasama hakkini bahseden, Selçuklu Türkleri olmuştur. Fatih döneminde ise, Ermenilere din ve vicdan hürriyeti en üst düzeyde verilmiş, Ermeni cemaati için dini ve sosyal faaliyetlerini yönetmek üzere Ermeni Patrikliği kurulmuştur. Osmanlı idaresinde Ermeniler dini görevlerini tam bir hürriyet içinde yerine getirirlerken, kendi din adamlarını da yine kendilerinin tayin etmelerine izin verilmiştir.

Ayni şekilde Anadolu'nun Türk idaresine girmesinden sonra burada yasayan Ermeniler, kendi dillerini de tam bir serbestlikle konuşmaya devam ettiler. Osmanlı yönetimi, diğer cemaatlere uyguladığı politikayı onlara da uygulayarak Ermenice'yi ve Ermeni adlarının kullanılmasını serbest bıraktı. Türk matbaasının kurulmasından 160 yıl kadar önce Venedik'te matbaacılık eğitimi görmüş olan Sivaslı Apkar adındaki bir papaza 1567'de İstanbul'da bir Ermeni matbaası açması için izin verildi. Istanbul'dan başka Izmir (1759), Van (1859), Muş (1869), Sivas (1871) gibi taşra şehirlerinde de yeni Ermeni matbaaları faaliyete geçmiştir. 1908'de bütün ülkede Ermeni matbaası sayısı 38'e ulaşmıştır. Nitekim 1910 yılında Istanbul'da Ermenice 5 gazete ve 7 dergi çıkarılmaktaydı.

Osmanlı idaresinde Ermeniler, Türk insaninin hoşgörüsünden de yararlanarak, adeta altın çağlarını yasamışlardır. Askerlikten ve kısmen de vergiden muaf tutulan Ermeniler, ticaret, zanaat ve tarım ile idari mekanizmalarda önemli görevlere yükselme fırsatını elde etmişlerdir. Devletin çeşitli kademelerinde görev yapan Ermeniler, Osmanlı devletince kendilerine tanınan bu hoşgörüye karşılık verdikleri hizmetten dolayı "millet-i sadaka" olarak adlandırılmışlardır. 19. yüzyılın son çeyreğine kadar Osmanlıların bir Ermeni sorunu olmadığı gibi, Ermeni halkının da Türk yöneticileriyle halledemedikleri bir mesele mevcut değildir.

misafir - 7 yıl önce
Bu nasıl Ermeni tarihi, resmen adamları aşalamışsınız. E bir Türk yazarsa anca bu kadar olur. Hoşgörüden yararlanmakmış. Yüzbinlerce ermeni katledin, sonrada hoşgörü, bumu hoşgörü

misafir - 7 yıl önce
sayın yorumcu burada aşağılama yok taraflı yaklaşıyorsunuz isterseniz tabii yapabilirseniz arşivlerden araştırıp öğrenebilirsiniz aşağılama ermeni soy kırım iddiaları ile gerçekte türklere yapılmaktadır.bizde her şey açık ve belgelere dayalıdır. birde bu sahte iddiada bulunanların orjinal gerçek belgelerini görebilsek.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ermeni Ulusal Hareketi
5 yıl önce

Kafkasya'da, yeniden bir Ermeni devleti kurma amacı doğrultusunda düzenlenen faaliyetlerdir. Ermeniler arasında aydınlanma, bazen Ermeni halkının rönesansı...

Ermeni Kırımı
1 yıl önce

Ermeni Kırımı, Ermeni Soykırımı (Ermenice: Հայոց Ցեղասպանութիւն, Hayodz Dzeğasbanutün) veya 1915 Olayları, Osmanlı hükûmetinin Ermenilere karşı gerçekleştirdiği...

Kilikya Ermeni Krallığı
1 yıl önce

Anadolu'ya akınları buralardaki Ermenileri de göçe zorlamıştı. Toroslar ve güneyinde toplanan bu Ermeni nüfusu "Kilikya Ermeni Baronluğu"'nun kurulmasına zemin...

Ermeni Apostolik Kilisesi
1 yıl önce

Ermeni Apostolik Kilisesi (Ermenice: Հայ Առաքելական Եկեղեցի, Hay Arakelagan Yegeğetzi) ya da Ermeni Lusavoriçagan Kilisesi, dünya Ermenilerinin büyük...

Ermeni Apostolik Kilisesi, 451, ABD, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik Konsil, Ermenice, Ermeniler, Ermenistan, Eski Ahit
Ermeni Lejyonu (Almanya)
5 yıl önce

Albay Tigran Bagdasaryan[kaynak belirtilmeli] başkanlığında “Ermeni Millî Komitesi” ve Ermeni Lejyonu yaradılmıştır. Lejyonun oluşturulmasında, bu amaçla...

Ermeni alfabesi
1 yıl önce

Ermeni alfabesi (Ermenice: Հայոց այբուբեն), Ermenicede kullanılan 38 harfli alfabedir. Ermenistan'da, Diaspora'daki Ermeni okullarında, kiliselerde, gazetelerde...

Ermeni alfabesi, Alfabe, Dil, Ermeni diasporası, Ermenice, Ermenistan, Gazete, Harf, Kilise, Taslak, Büyük harf
Ermeni Sorunu
1 yıl önce

Ermeni Sorunu veya Ermeni Meselesi, Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye dönemine uzanan, Türk devletleriyle Batı ülkelerin arasında siyasi bir yaklaşımla...

Ermeni Kıpçakçası
1 yıl önce

Ermeni Kıpçakçası ya da Ermeni harfli Kıpçak Türkçesi (Kendilerince χıpçak tili, բիզիմ տիլ bizim til, թաթարչա tatarça; Ermenice Հայ-ղփչաղերեն, Հայ-ղփչաղական...