Eryaman Baskını

Dead space

PC: 20 Ekim 2008 PlayStation 3:13 Ekim 2008 Xbox 360:13 Ekim 2008

derin devlet

1996'da yaşanan Susurluk skandalıyla giderek yaygınlaşan bir kavram olan derin devletin kökeni ve ne anlama geldiği konusunda farklı savlar vardır. İleri sürülen

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tah...

yed-i emin

Bir malı mülkiyetine geçirmek maksadıyla değil, sahibinin naibi olarak, sahibine iade etmek maksadıyla elinde bulunduran şahıs. Bir malı gasb gibi zulüm yoluyla veya sahipli malı sahibinin rızası olmaksızın yahut şari'in müsaadesi dışında mülk edinmek mak...

ankara

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890...

hürriyet

Kelime anlamı "bağımsızlık"tır.Teslimiyetin, kulluğun ve belirlenmenin olmadığını gösterir. Bağımszlık anlamında, hiçbir baskının bulunmadığını ifade eder.Bunlar olumsuzlukların bulunmadığını belirtirler.Bu çerçevede, kişinin kendisi olduğu anlatılmak ist...

gübre

Gübre Alm. Dunge mittel (n), Fr. Fumier, engrais (m), Fiente (f), İng. Fertilizer, dung, manure. Bitkinin beslenmesinde lüzumlu olan kimyasal elementleri sağlamak için toprağa ilave edilen herhangi bir madde. Hayvan pislikleri, saman ve diğer bitki art...

Danıştay Saldırısı

Danıştay'a Saldırı, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay 2. Dairesi'ne Türk İntikam Tugayı (TİT) bağlantılı olduğu iddia edilen Alparslan Arslan'ın yaptığı saldırıdır.

Türk İntikam Tugayı

Türk İntikam Tugayı (TİT). Örgütün yapısı ve varlığı hakkında net bir bilgi kamuoyunda yer almıyor. Bir iddiaya göre "derin devlet"in suikast olaylarında bu örgütü kullandığı iddia ediliyor. Daha çok mafya ile bağlantısı üzerinde durulmaktadır. Türkiye'ni...

Sauna Çetesi

Sauna Çetesi, `Geyşa Çetesi` olarak da bilinir. Emniyet`in Küre Operasyonu ile ortaya çıkarılan liderliğini Kasım Zengin`in yaptığı çetenin kamuoyunda bilinen adı.