Erzincan Ovası, Doğu Anadolu`nun Yukarı Fırat Bölümü`nde Karasu (Fırat) Vadisi boyunca yer alan ova.

Erzincan Ovası

Erzincan Ovası, Doğu Anadolu`nun Yukarı Fırat Bölümü`nde Karasu (Fırat) Vadisi boyunca yer alan ova.

Coğrafi konumu

Yüzölçümü 600 km<sup>2</sup>, yüksekliği 1.150-1.300 m`dir. Ovanın çevresini yüksek dağlar kuşatır. Bunların en yüksekleri kuzeydoğudaki Keşiş (3.547 m) ve güneydeki Mercan Dağları`dır. Erzincan Ovası`na güneydoğuda Sansa Boğazı`ndan giren Karasu, ovanın tektonik doğrultusunu (güney, güneydoğu-batı, kuzeybatı) takip ederek Erzincan önlerine gelir ve bu doğrultuyu (batı, güneydoğu) dönerek Kemah Boğazı`na girer. Demiryolu da bu boğazları boylar. Ova, kuzeybatıda Sipiköz ve Karadağları arasına sokulur.

Özellikleri

Erzincan Ovası, genellikle kendini kuşatan dağların dik yamaçlarıyla sınırlanmış olmakla beraber bunlarda yer yer sel yaygıları ve eski alüvyon taraçaları da görülür. Ovanın bazı kesimleri, sularını toplayan akarsuya göre daha alçakta kalmış, bu yüzden bataklıklarla kaplanmıştır. Bunların en önemlisi Erzincan doğusunda Akyazı (Nazgah) köyü çevresindeki, bugün kurutulması hemen hemen tamamlanmış olan bataklıktır. Erzincan Ovası kenarında canlı tektonik kırık çizgileri vardır. Bu yüzden sık sık deprem felaketlerine uğramıştır.

Tarım

Erzincan Ovası, yağışlarının azlığına, kışlarının oldukça şiddetli olmasına rağmen, özellikle sulama yardımıyla çeşitli tarım yapılan bir yöredir.

Kaynakça

  • ``Meydan Larousse``, (c. 6, s. 360)
Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar