Erzincani Abdullah Mekki Efendi büyük alim ve veli Mevlana Halid-i Bağdadi’nin talebelerinden. İsmi, Abdullah’tır. Erzincani, Abdullah-ı Erzincani ve Abdullah-ı Mekki diye bilinir. On dokuzuncu yüzyılda yaşamıştır.

Mevlana Halid-i Bağdadi’nin hizmetinde ve sohbetinde olgunlaşarak kemale gelen Abdullah-ı Erzincani, tasavvuf derecelerinde yükseldi. Hocasından hilafet-i mutlaka, yani tam icazet (diploma) alan Abdullah-ı Erzincani, İslam dininin emir ve yasaklarını insanlara anlatmak için

Erzincani Abdullah Mekki Efendi

Erzincani Abdullah Mekki Efendi büyük alim ve veli Mevlana Halid-i Bağdadi’nin talebelerinden. İsmi, Abdullah’tır. Erzincani, Abdullah-ı Erzincani ve Abdullah-ı Mekki diye bilinir. On dokuzuncu yüzyılda yaşamıştır.

Mevlana Halid-i Bağdadi’nin hizmetinde ve sohbetinde olgunlaşarak kemale gelen Abdullah-ı Erzincani, tasavvuf derecelerinde yükseldi. Hocasından hilafet-i mutlaka, yani tam icazet (diploma) alan Abdullah-ı Erzincani, İslam dininin emir ve yasaklarını insanlara anlatmak için önce Erzincan’a sonra Erzurum’a ve oradan da Kudüs’e daha sonra Mekke-i mükerremeye gitti. Orada yerleşip, insanlara Allahü tealanın emir ve yasaklarını anlattı. Mevlana Halid-i Bağdadi hazretleri hayatta olduğu müddetçe onun ihtiyaçlarını Şam’dan gönderdi. Abdullah-ı Erzincani, Mekke-i mükerremede pekçok talebe yetiştirdi. Hac ibadeti esnasında Şeyh Süleyman bin Hasen Kırimi onunla karşılaşıp, sohbette bulundu. Vefatından sonra Süleyman bin Hasan Kırimi onun yerine irşad (insanlara doğru yolu gösterme) faaliyetine devam etti.

Abdullah-ı Erzincani, alim, ilmiyle amil, fazilet sahibi ve evliya bir zattı. Dünya ve ona ait her şeyden kesilerek, vatanını ve yakınlarını bırakıp Allahü tealanın dinini anlatmak için Mekke-i mükerremeye gitti. Mevlana Halid-i Bağdadi hazretleri Abdullah-ı Erzincani’yi çok sever, ona özel iltifat gösterirdi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar