Esad Paşa

Esad Paşa (Toptanî) Arnavut asıllı Osmanlı paşalarından. 1862’de Tiran’da doğdu. Süleymân Paşazâde Ali Toptânî’nin oğludur.

Esad Paşa (Toptani) Arnavut asıllı Osmanlı paşalarından. 1862’de Tiran’da doğdu. Süleyman Paşazade Ali Toptani’nin oğludur. İkinci Abdülhamid Han zamanında mirimiran rütbesiyle Yanya Jandarma Kumandanlığında bulundu. Yunan Harbindeki yararlılığından dolayı paşalığa yükseltildi. Daha sonra Sultan Abdülhamid Hana karşı cephe alarak Jön Türk hareketine katıldı. Hedefi olan Arnavutluk istiklalini gerçekleştirebilmek için, Abdülhamid Han’ın tahttan uzaklaştırılmasının şart olduğunu görüyordu. Bunun için İttihat ve Terakki liderlerine bütün gücüyle yardım etti. İkinci Meşrutiyetten sonra Arnavutluk Mebusu seçilerek meclise girdi. Abdülhamid Hana tahttan indirildiğini bildirmek için seçilen mebuslar arasında o da vardı. Bu büyük Türk halife ve padişahına karşı çok edepsiz bir şekilde, “Seni millet azl etti!” demek küstahlığında bulundu.

Balkan Harbinde Redif Gönüllü Kuvvetleri kumandanı sıfatıyla İşkodra’da bulunuyordu. Sırplılar ve Karadağlılar tarafından sarılmış İşkodra Kalesini kahramanca müdafaa eden Hasan Rıza Paşayı öldürterek kalenin Karadağlılar eline geçmesini sağladı. Böylece Arnavutluk’un istiklalini gerçekleştirmek için resmen harekete geçmiş oldu. Balkan Savaşları sonunda Arnavutluk istiklaline kavuştu. Büyük devletlerce Arnavutluk kralı ilan edilen Prens Wilhelm’in geçici saltanatı sırasında savaş ve içişleri bakanlıkları yaptı. 1919’daki barış konferansında Arnavutluk heyetine başkanlık etti. Bu arada İtalyanlar Arnavutluk’un kendilerine verilmesi gerektiğini ileri sürdüler. Esad Toptani ise büyük devletlere müracaatlarda bulunabilmek için Fransa’ya gitti. Ancak İtalya hesabına çalışan bir Arnavut genci tarafından Paris’te vurularak öldürüldü (1919).

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Esad Paşa ilgili konular