Esad Paşa (Toptani)

Esad Paşa (Toptanî) Arnavut asıllı Osmanlı paşalarından. 1862’de Tiran’da doğdu. Süleymân Paşazâde Ali Toptânî’nin oğludur.

Esad Paşa (Toptani) Arnavut asıllı Osmanlı paşalarından. 1862’de Tiran’da doğdu. Süleyman Paşazade Ali Toptani’nin oğludur. İkinci Abdülhamid Han zamanında mirimiran rütbesiyle Yanya Jandarma Kumandanlığında bulundu. Yunan Harbindeki yararlılığından dolayı paşalığa yükseltildi. Daha sonra Sultan Abdülhamid Hana karşı cephe alarak Jön Türk hareketine katıldı. Hedefi olan Arnavutluk istiklalini gerçekleştirebilmek için, Abdülhamid Han’ın tahttan uzaklaştırılmasının şart olduğunu görüyordu. Bunun için İttihat ve Terakki liderlerine bütün gücüyle yardım etti. İkinci Meşrutiyetten sonra Arnavutluk Mebusu seçilerek meclise girdi. Abdülhamid Hana tahttan indirildiğini bildirmek için seçilen mebuslar arasında o da vardı. Bu büyük Türk halife ve padişahına karşı çok edepsiz bir şekilde, “Seni millet azl etti!” demek küstahlığında bulundu.

Balkan Harbinde Redif Gönüllü Kuvvetleri kumandanı sıfatıyla İşkodra’da bulunuyordu. Sırplılar ve Karadağlılar tarafından sarılmış İşkodra Kalesini kahramanca müdafaa eden Hasan Rıza Paşayı öldürterek kalenin Karadağlılar eline geçmesini sağladı. Böylece Arnavutluk’un istiklalini gerçekleştirmek için resmen harekete geçmiş oldu. Balkan Savaşları sonunda Arnavutluk istiklaline kavuştu. Büyük devletlerce Arnavutluk kralı ilan edilen Prens Wilhelm’in geçici saltanatı sırasında savaş ve içişleri bakanlıkları yaptı. 1919’daki barış konferansında Arnavutluk heyetine başkanlık etti. Bu arada İtalyanlar Arnavutluk’un kendilerine verilmesi gerektiğini ileri sürdüler. Esad Toptani ise büyük devletlere müracaatlarda bulunabilmek için Fransa’ya gitti. Ancak İtalya hesabına çalışan bir Arnavut genci tarafından Paris’te vurularak öldürüldü (1919).

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları< li> Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Esad Paşa (Toptani) ilgili konular

  • Paşa

   Paşa, Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.
  • Esad Paşa

   Esad Paşa (Toptanî) Arnavut asıllı Osmanlı paşalarından. 1862’de Tiran’da doğdu. Süleymân Paşazâde Ali Toptânî’nin oğludur.
  • Esad Paşa (Toptani)

   Esad Paşa (Toptanî) Arnavut asıllı Osmanlı paşalarından. 1862’de Tiran’da doğdu. Süleymân Paşazâde Ali Toptânî’nin oğludur.
  • Hasan Rıza Paşa

   Hasan Rıza Paşa Balkan Harbi sırasında İşkodra Savunma Kumandanlığı yapan Osmanlı paşası. Aslen Kastamonu vilâyetinin Tosya ilçesinden o
  • Akçahisar

   Akçahisar (Arnavutça: ''Krujë'') Arnavutluk’un orta kesiminde bir kasaba ve belediye merkezidir. Tarihî dönemde de önemli bir yerleşim birimi
  • Ahmet İzzet Furgaç

   Ahmet İzzet Paşa ya da Soyadı Kanunu'yla benimsediği adıyla Ahmet İzzet Furgaç, (Nasliç, Manastır, 1864 – İstanbul, 31 Mart 1937), I. Dün
  • Turhan Paşa Përmeti

   Turhan Paşa ya da Arnavut Turhan Paşa (Arnavutça: ''Turhan Pashë Përmeti'') (1839-1927) Osmanlı Devleti diplomat ve devlet adamı ve bağımsız
  • Zühtüpaşa, Kadıköy

   Zühtüpaşa, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Kadıköy ilçesine bağlı 21 mahalleden biridir. Kadıköy ilçesinin denize kıyıdaş mahal
  • Esat Paşa Toptani

   Esat Paşa Toptani (d. 1863, Tiran, Osmanlı - ö. 13 Haziran 1920, Paris, Fransa), Osmanlı Arnavut asker ve siyasetçi. Balkan Savaşları'ndan sonr