Taksim, Meşelik Sokağı`nda bulunan Ermeni Lisesi ilk olarak Esayan Kardeşler tarafından kilisenin bahçesinde ilkokul olarak inşa edilip, 1895 yılında tedrisata açılmıştır. 1899 yılında Esayan İlkokulu`na 3 yıllık rüşdiye de eklenmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında okulun bir bölümünde askeri harita-kadastro öğrencileri de ders gördüler. Cumhuriyet döneminde büyüyen okula, 1930 yılında lise eklenmiştir. 1941 yılında karma eğitime geçen okul varlığını günümüze kadar sürdürmüştür.

Esayan Kız Ermeni Lisesi

Taksim, Meşelik Sokağı`nda bulunan Ermeni Lisesi ilk olarak Esayan Kardeşler tarafından kilisenin bahçesinde ilkokul olarak inşa edilip, 1895 yılında tedrisata açılmıştır. 1899 yılında Esayan İlkokulu`na 3 yıllık rüşdiye de eklenmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında okulun bir bölümünde askeri harita-kadastro öğrencileri de ders gördüler. Cumhuriyet döneminde büyüyen okula, 1930 yılında lise eklenmiştir. 1941 yılında karma eğitime geçen okul varlığını günümüze kadar sürdürmüştür.

İlgili konuları ara

Yanıtlar