Esenlik - Elâzığ ili Alacakaya ilçesinin köyü...

ESENLIK (türkçe) anlamı
1. esen olma durumu
2. sağlık
3. afiyet
4. sıhhat
selamet.
ESENLIK (türkçe) anlamı
5. Esen olma durumu
6. sağlık
7. afiyet
8. sıhhat
9. selamet
10. hastalık karşıtı:
Tanrı esenlik versin.- .
ESENLIK (türkçe) ingilizcesi
1. n. soundness,
ESENLIK (türkçe) fransızcası
1. santé [la]
2. euphorie [la]
ESENLIK (türkçe) almancası
1. n. Wohlfahrt

Esenlik hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Esenlik, Alacakaya

Esenlik, Elazığ ilinin Alacakaya ilçesine bağlı bir köydür.

Esenlik, Bulanık

Esenlik, Muş ilinin Bulanık ilçesine bağlı bir köydür.

Esenlik, Taşköprü

Esenlik, Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesine bağlı bir köydür. Köyün bilinen eski adı Şıkşimşir'dir.

Esenlik, Çaycuma

Esenlik, Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesine bağlı bir köydür.

Din

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...

Selam

Selam, karşılama sözcüğü

Sağlık

Sağlık, bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ye toplumsal açıdan çevresiyle uyum içinde işlev görebilme yeteneği. Sağlıksızlık hastalıkla eşanlamlı tutulurken, sağlık da özellikle, süren bir hastalığın olmaması olarak tanımlanabilir. Örneğin, ani deniz tutmasında ...