Eser

Kısaca: Eser, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; “''emek sonucu ortaya konan yapıt, ürün''” demektir. ...devamı ☟

Eser, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; “emek sonucu ortaya konan yapıt, ürün” demektir. *846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 1/B maddesine göre eser ; “Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri” olarak tanımlanmışlardır. Buna göre bir kaynağın eser olarak tanımlanabilmesi için; sahibinin hususiyetini taşıması, şekillenmiş(bir yere aktarılmış) olması, fikri bir çaba sonucu oluşmuş olması gerekmektedir. *"''Eser, bir mesajdan ayrılmış içerik veya ifade edilen düşüncedir."(Prof. Elaine Svenonius) *'Eser, kişi veya kişilerin ürettikleri zihinsel veya sanatsal etkinlik ya da adlandırılmış grubun belirli bir şekilde ifade edilmesidir. Her eserin bir adı vardır ve yayın olarak tek olabilir. *Eser: yaratıcının aklında, fikri veya sanatsal yatarımın oluşmasıyla meydana gelir. Örneğin; Shakespeare’in Hamlet’i veya Lennon/McCartney’in Hey Jude şarkısı gibi. Fikri ya da sanatsal olan “şey”in eser aracılığıyla gerçekleştirilmesiyle bu şey; okunabilir, görülebilir, duyulabilir ya da hissedilebilir duruma gelebilmektedir. Bir eserin birden çok ifadesi olabilir. Örneğin; heykel olabilir, orijinal ifadesi kopyalanmış olabilir, fotoğraf veya web üzerinde dijital olarak temsil edilmiş olabilir. Eserin fiziksel olarak şekillenmesi birkaç formatta da bulunabilir. Örneğin; bir gazetedeki makale kağıt formatında, elektronik ortamda HTLM dosyası ya da PDF versiyonu şeklinde olabilir.

Eser Türleri

Yapısına\formatına göre eserin temel türleri; :1-) Metin (yazı, şiir, drama vb.) :2-) Müzik (müzik notaları, gerçek ses, yapılan müzik vb.) :3-) Hareketsiz görüntü (durağan görüntüler; resim, çizim, mimari çizimler vb.) :4-) Hareketli görüntü (dans hareketleri, film vb. ) :5-) Mekansal veri (haritalar, atlaslar, küreler vb.) :6-) Üç boyutlu nesneler (oyuncaklar, heykel, anıt, bina vb.) :7-) Sayısal veri (mekansal veri dışındakiler) :8-) Bilgisayar programları

FRBR(Functional Requirements for Bibliographic) Sistemi İçinde Eser Tipleri

Bilgi kaynaklarının sayısındaki artış nedeniyle bu kaynaklara erişim zorlaşmıştır. Erişimi sağlamak için kaynakların düzenlenmesi gerekmektedir bunun için de kataloglama ve sınıflama işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemlerin tamamlanması sonucunda oluşan kataloglar da kullanıcı ile kaynak arasında bağlantı kurar. Bu yüzden katalogların kullanıcılar için daha kullanışlı olması önemlidir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu katalogların da gelişmesi gerekmiştir. Katalogların işlevselliğini artırmak amacıyla FRBR(Functional Requirements for Bibliographic Records) adıyla kavramsal bir model ortaya çıkmıştır. FRBR sistemi içinde eserlerin birkaç farklı tipleri tanımlanmıştır. Bunlar; :''
Çoğaltılmış/Büyütülmüş Eserler(Augument Works): İçeriği çizimler, önsözler, notlar gibi ek malzemeler ile desteklenmiş olan eserlerdir. :Gözden Geçirilmiş Eserler(Revised Works): Zihinsel ya da sanatsal içeriği güncellenmiş veya revize edilmiş(gözden geçirilmiş) eserlerdir. Genellikle, en son sürümü önceki versiyonlarının yerine geçmektedir. :Toplu Eserler(Aggregate Works): Birden fazla eserin herhangi bir kombinasyonla bir araya gelmesi sonucu oluşur. Belli bir yazarın toplanan eserleri de olabilir, bir konuda birden çok yazarın eserleri de toplanmış olabilir. :Çeviriler(Translations): Eserin içeriğinin değiştirilmeden bir dil ya da dillere çevrilmesidir.

Eserlere Erişim

Pek çok eserin sadece bir formda, bir başlık altında ve bir kere yayınlandığı doğrudur. Kullanıcılar için esas sorun ise eserin yeniden basımında, uyarlamalarında, çevirilerinde, başka biri tarafından gözden geçirilmesinde gibi olaylarda ortaya çıkmaktadır. Çünkü eser bu durumlarda eseri ortaya çıkarandan farklı bir başlık altında sınıflandırılabilir. Çünkü eserin sınıflanmasında öznellik vardır. Sınıflama işlemini yapan kişiler profesyonel bile olsa öznellik söz konusudur ve çevresel, ortamsal faktörlerde büyük etkendir. Bu da erişim için olumsuz bir durum oluşturur. Bazen aradığımız konuyla alakalı olduğu halde farklı bir başlık altında gruplandırıldığı için ilgili kaynağa erişemeyebiliriz. Çünkü sınıflandırma olayı, özellikle çevirme durumlarında, bilgi düzeyi ve kültüre de bağlıdır.

Eser-Belge İlişkisi

Belge; bilginin, kağıt, kaset, CD vb. üzerine basılmasıyla üretilen fiziksel bir nesnedir. Genel anlamıyla belge; bilginin somutlaşmış, elle tutulur, gözle görülür hale gelmiş şeklidir. Bir yazar, besteci veya ressam ürettikleri sanatsal içeriği, buna eser denir, kalıcılığı sağlamak amacıyla bir yere kaydederler. Bir eserin birden fazla şekilde olabileceğini söylemiştik. Üretme teknikleri, bu şekiller üretilirken orijinal içeriğinde değişme olmamasını sağlamalıdır. Örneğin bir müzik performansının hem kaseti hem de CD’si yayınlanmış olabilir, kullanıcı da istediği formattaki ürünü seçebilir. Metadata-Eser İlişkisi Metadata, genel bir tanımla "bilgi hakkında bilgi" verir. Web siteleri, dergi makaleleri, Mp3, dijital haritalar vb. bilgi paketi olarak varsayılır ve metadata bu bilgi paketlerinin içeriği ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi verir. Eserle ilişkisini düşündüğümüzde eseri sınıflandırdığını, erişim için bize yol gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani metadata temsili belge formatıdır, bizi doğrudan ana kaynağa/esere yönlendirir. Referanslar *Boeuf, L. P. (2005). Functional requirements for binliographic records(FRBR): hype or cure-all? Binghamton, New York :Haworth Information Press *Büyük Türkçe Sözlük.(t.y.). 28 Ocak 2013 tarihinde http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresinden erişildi. *Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu.(1951). 28 Ocak 2013 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/957.html adresinden erişildi. *Hagler, R. (1997). The bibliographic record and information technology. USA: American Library Association *Özel, N.(t.y.). Bibliyografik kayıtlar için işlevsel gerekler(FRBR). 28 Ocak 2013 tarihinde http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak05/u05-10.pdf adresinden erişildi. *Rowley, J. E. Ve Hartley, R. J.(2008) Organizing knowledge: an introduction to managing access to information. England: Ashgate Publising. *Yee, M. M.(1997). What is a work? Canada: (y.y.)[1]

Dış bağlantılar

*http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-bilgi-siniflama-duzenleme-erisim.pdf *http://en.wikipedia.org/wiki/Work

Kaynaklar

Vikipedi

ESER

Türkçe ESER kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Eser] n. Ezer, male first name; family name
n. work, creation, handiwork, piece, baby, production, achievement, consequence, effort, ghost, vestige
v. blow, fan, fan out, breathe, set, whiffle

ESER

yapıt; iz, im.
(soyut kavramlar için) belirti.
sert ve soğuk esen rüzgâr.

ESER

Türkçe ESER kelimesinin Fransızca karşılığı.
ìuvre [la], ouvrage [le], trace [la], travail [le]

ESER

Türkçe ESER kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Einstudierung, Opus, Schaffen, Werk

ESER

1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt:
"Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt:
"Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im:
"Buralarda sudan eser yok."-
4 . Soyut kavramlarda belirti:
"Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
eser kalmamak

ESER

(Arapça) Erkek ismi 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eser Yenenler
4 yıl önce

Eser Yenenler (d. 14 Şubat 1984, Bursa), Türk oyuncu, yazar ve sunucu. 11 yaşında tiyatroya başlayan oyuncu, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğdu. İlk...

MEB 100 temel eser listesi (ortaöğretim)
2 yıl önce

(Ortaöğretim Okullarında Okutulacak) 100 Temel Eser, Türkiye 59. Hükûmeti Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortaöğretim kurumlarındaki...

MEB 100 temel eser listesi (ortaöğretim), 19 Ağustos, 2004, 59. Cumhuriyet Hükümeti, Abbas Sayar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Haşim, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Muhip Dıranas, Ahmet Rasim
Eser Yağmur
6 yıl önce

Eser Yağmur (d. 29 Mayıs 1983, Berlin, Almanya), Almanya'da yetişmiş Türk futbolcudur. Tennis Borussia Berlin, Reinickendorfer Füchse ve VfL Wolfsburg...

Eser Altın
6 yıl önce

Eser Altın, (d. 6 Ekim 1980, Ankara) Türk eski futbolcudur. İzmirspor altyapısında futbola başladı Eser Altın, 1998-99 sezonunda as takımla antremanlara...

MEB 100 temel eser listesi (ilköğretim)
2 yıl önce

İlköğretim Okullarında Okutulacak 100 Temel Eser, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretim kurumlarındaki öğrencilere hem Türkçe dersi...

MEB 100 temel eser listesi (ilköğretim), 15 Temmuz, 19 Ağustos, 2004, 2005, 4 Ağustos, 59. Cumhuriyet Hükümeti, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Rasim, Alexandre Dumas, pí¨re, Alphonse Daudet
Eser Gültekin
6 yıl önce

Rukiye Eser Öztaşçı Gültekin, (8 Mart 1955), Türk Mimar. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar / Mimarlık Fakültesi Kurucu Mimarlık Bölüm Başkanı.T.C Artvin...

Eser Gültekin, ,
Eser Gürson
6 yıl önce

Eser Gürson (1941, Kastamonu - 20 Temmuz 2002, Burhaniye) Türkiye'de bilimsel ve nesnel eleştiri anlayışının gelişmesine önemli katkılarda bulunan 1960...

Eser Gürson, 1941, 1963, 1964, 1978, 1982, 1992, 1996, 2001, 2002, 21 Temmuz
Sertan Eser
2 yıl önce

Sertan Eser (d. 18 Mart 1974, Nürnberg), Türk futbolcudur. 2010-11 sezonunun devre arasında faal futbolu bırakmıştır. Almanya'nin Nürnberg kentinde doğmuş...