Eskiçağ

Antik çağ ya da Antik tarih, insanlık tarihinin başlangıcından erken dönem Orta Çağ'a kadarki zaman dilimindeki belirgin kültürel ve siyasi olayları konu alır. Her ne kadar bu bitiş tarihi (erken Orta Çağ) büyük oranda göreceli olsa da, çoğu Batılı akademisyenler Batı Roma İmparatorluğu'nın 476'daki çöküşünü antik Avrupa tarihinin (geleneksel olarak kabul edilmiş) sonu olarak tanımlarlar.

Eskiçağ ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Antik tarih

Diğer anlamları

eskiçağ

Türkçe eskiçağ kelimesinin İngilizce karşılığı.
prehistoric period

eskiçağ

tarih çağları içindeki en eski zamandan başlayıp yazının bulunuşuna kadar geçen dönem.

eskiçağ

Türkçe eskiçağ kelimesinin Fransızca karşılığı.
antiquité [la]

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.