Eski Aziz Petrus Bazilikas��

Eski Aziz Petrus Bazilikası

Eski Aziz Petrus Bazilikası, 4. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar günümüzde Aziz Petrus Bazilikası olarak bilinen Vatikan'daki yapının yerinde bulunan, erken

Aziz Peter

Saint Pierre

Petrus

PETRUS Aziz (Caramca Kepha’nın yun. transkripsiyonu Kephas’dan taş anlamında lat. k.). [Latince tercüme Petrus buradan gelmiştir], Hz. İsa’nın havarisi (Beytsayda, Celile-öl. Roma M.S. 64). İsa tarafından ha­varilerin başı olarak seçildi. Babası Yuhanna,...

Aziz Petrus

Petrus, İsa'nın oniki havarisinden biri, diğer bir havarisi olan Andreas'ın kardeşidir. Ayrıca Simon/Simun, Peter, Kifas/Cephas/Kefas/Kepha isimleri ile bilinir.

Aziz Petrus Meydanı

Aziz Petrus Meydanı, Vatikan devleti ve şehrinde yer alan, aynı zamanda devletin en ünlü meydanıdır. Meydan, Aziz Petrus Bazilikası'nın önünde yer alır.

Aziz (anlam ayrımı)

Aziz sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Aziz Pietro

Petrus Bazilikası

Aziz Peter Basilikası