Eski Osmanlı Topraklarında şu An Bulunan Devletler Listesi

Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler ve Osmanlı`ya bağlı kalma süreleri şu şekildedir:

Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler ve Osmanlı`ya bağlı kalma süreleri şu şekildedir:

Avrupa

döneminde Osmanlı`nın Avrupa`daki sınırı] Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyılda Lehistan krallığını himaye altına alarak, Belarus, Letonya, Litvanya ve Estonya topraklarına kadar olan bölgeyi himayesine almış, Baltık Denizi`ne kadar uzanmıştır. Fakat 30 yıl içinde doğal sınırlarına yani Slovakya gerisine çekilmek zorunda kalmıştır.

 • 21.Polonya (25 yıl)-himaye- ``Osmanlı adı: Lehistan``
 • 22.İtalya`nın güneydoğu kıyıları ``Otranto ve çevresi``(20 yıl)
 • 23.Arnavutluk (435 yıl)
 • 24.Belarus (25 yıl) -himaye-
 • 25.Litvanya (25 yıl)-himaye-
 • 26.Letonya (25 yıl) -himaye-
 • 27.Kosova (539 yıl)
 • 28.Voyvodina (166 yıl) ``Osmanlı adı: Banat``


AsyaAfrika

 • 43.Mısır (459 yıl)
 • 44.Libya (394 yıl) ``Osmanlı adı:Trablusgarp``
 • 45.Tunus (308 yıl)
 • 46.Cezayir (313 yıl)
 • 47.Sudan (397 yıl) ``Osmanlı adı: Nübye``
 • 48.Eritre (350 yıl) ``Osmanlı adı: Habeş``
 • 49.Cibuti (350 yıl)
 • 50.Somali (350 yıl) ``Osmanlı adı: Zeyla``
 • 51.Kenya sahilleri (350 yıl)
 • 52.Tanzanya sahilleri (250 yıl)
 • 53.Çad`ın kuzey bölgeleri (313 yıl) ``Osmanlı adı: Reşade``
 • 54.Nijer`in bir kısmı (300 yıl) ``Osmanlı adı: Kavar``


Hilafeten bağlı yerler

Osmanlı donanması`nın değişik sürelerde bulunduğu ülkeler

Osmanlı ordusunun değişik sürelerde bulunduğu ülkeler

Video

Osmanlı topraklarında bulunmuş devletler video gösterisi

Ottoman`s Territorys - Osmanlı Toprakları >> YouTube`de http://youtube.com/watch?v=gemCwtKsbeM

Kaynakça

KİTAPLAR

Ahmet KAVAS, Geçmişten Günümüze Afrika, İstanbul 2005, 202 s.

Ahmet KAVAS, Osmanlı-Afrika İlişkileri, TASAM Yayınları, İstanbul 2006, 224 s.

Numan HAZAR, Küreselleşme Sürecinde Türkiye - Afrika İlişkileri, Yeni Türkiye Yayınları; 14X21, 136 sayfa, Türkçe, K.Kapak. ISBN No: 9756782803

Hatice Uğur, Osmanlı Afrikası`nda Bir Sultanlık: Zengibar, İstanbul: Küre Yayınları, 2005. http://www.kureyayinlari.com/Icindekiler.aspx?KID=23

Türkiye Gazetesi Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi

1970 Hayat Ansiklopedisi

Erhan Afyoncu Sorularla Osmanlı İmparatorluğu

İlber Ortaylı Osmanlılar

DERGİLER

Ahmet KAVAS makaleleri;

Osmanlı Devleti`nin Afrika Kıtasında Hakimiyeti ve Nüfuzu”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, I, 421-430 (2000). Aynı makalenin İngilizce tercümesi. “The Dominance and Influence of the Ottoman Empire on the African Continent”, The Great Ottoman, Turkish Civilisation, Ankara 2000, I, s.248-258.

Osmanlı Devleti`nin Müslüman Harar Emirliğiyle Münasebetleri ve Hrıstiyan Habeşistan (Etiyopya) İmparatorluğu İle Yakınlaşmasına Etkisi”, Pax Ottomana Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ, Sota-Yeni Türkiye Yayınları, Haarlem-Ankara 2001, s.443-464.

Afrika`da Türkler`in Hakimiyeti ve Kurdukları Devletler”, Yeni Türkiye Dergisi Türkler Özel Sayısı, Ankara 2002, IX, s. 575-588.

“İki Kardeşe Bir Kitap: Trablusgarp. Mehmed Nuri ve Mahmud (Naci) Beylerin Hayatları”, Müteferrika, 16,111-127 (Güz 1999-2).

Büyük Sahra`da Gat Kazasının Kurulması ve Osmanlı Tevarik Münasebetleri”, İslam Araştırmaları Dergisi, 3, 171-196 (1999).

Osmanlı-Tibu Münasebetleri: Büyük Sahra`da Reşade (Çad) ve Kavar (Nijer) Kazalarının Kurulması”, İslam Araştırmaları Dergisi, 4, 69-104 (2000).

“Fransa`nın Kuzey ve Bati Afrika`da Uyguladığı İslam Siyaseti: Sultan Reşad`ın Yayınladığı Cihad Çağrısının Reddi Meselesi”, Dini Araştırmalar, 6, 23-50 (Nisan 2000).

“Afrika`nın Sömürgeleştirilmesi Öncesinde Rabih b. Fazlullah`ın Kurduğu Son Biladu`s-Sudan Devleti ve Fransa`yla Mücadelesi”, Osmanlı Araştırmaları, XX, 9-35, (2000).

Kuzey Afrika`da Bir Osmanlı Nesli: Kuloğulları”, Osmanlı Araştırmaları, sayı XXI, yıl 2001, s.31-68.

Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti: Kuzey Somali`de Zeyla İskelesinin Konumu (1265-1334/1849-1916), İslam Araştırmaları Dergisi, sayı: 5, 2001, s.109-134.

“Türk Akademik Araştırmalarında Fakir Bir Alan: Osmanlı Afrikası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Talid), Cilt:1, Sayı: 2, 2003, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, İstanbul, s.513-528.

“Türk Dış Siyasetinin Yeni Açılımı: Afrika”, Stratejik Öngörü, sayı:5, yıl: 2005, s.101-114.

“Türkiye-Libya İlişkileri”, Stratejik Öngörü, sayı:6, yıl: 2005, s.46-56.

KONGRELER

Osmanlı Afrikası araştırmacısı ve bilim adamı Doç.Dr. Ahmet KAVAS`ın Kongreleri:

L`activití© des Turcs au Tchad et au Niger de 1850 í  1913”, La civilisation islamique en Afrique de l`Ouest - Communications du Symposium International, 27-30 Dí©cembre 1996, Dakar, Sí©ní©gal, s.283-299.

Osmanlı Devleti`nin Kuzey Afrika`da Yerli Halkla Münasebetleri”, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul, 12-15 Nisan 1999.

“La mí©dersa moderne au Mali”, L`Islam politique en Afrique subsaharienne, Universití© Paris 7 / Denis Diderot ve CNRS, 28-29 Ekim 2002, Paris-Fransa.

“XXI. Yüzyılda Afrika Havzası”, XXI. Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), 28-30 Mart 2003 - İstanbul, İstanbul 2003, ss. 205-220.

L`attitude des Ottomans en face du colonialisme europí©enne en Afrique de l`Est”, The International Symposium on Islamic Civilisation in Eastern Africa, 15-17 Aralık 2003, Kampala-Uganda. (7 sayfa)

“Afrika`da Sömürgeciliğin XIX. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Kurulamamasında Osmanlı Devleti`nin Rolü”, I. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi, 23-24 Kasım 2005, İstanbul-Grand Cevahir Kongre Merkezi.

I. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi Sonuç Raporu/The 1est International Turkish-African Congress Final Repport, TASAM-Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Stratejik Rapor No:8, Aralık 2005, 24 s.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Eski Osmanlı Topraklarında şu An Bulunan Devletler Listesi ilgili konular

 • Tampon devlet

  Coğrafi olarak iki güçlü ve birbirine husumet besleyen devletin arasında kurulan göreli olarak daha küçük ve güçsüz devletlere verilen ad.
 • Baltık denizi

  Baltık Denizi, Kuzey Avrupa'da 53° ile 66° kuzey enlemleri ve 20° ile 26° doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyinde Botni Körfezi vardı
 • Şark Meselesi

  “Şark Meselesi”, son iki yüz yıl dünyanın büyük devletlerini meşgul etmiş, “güç dengesi”nin tesisinde en mühim amillerden biri olm
 • Kanarya mahallesi

  Kanarya, İstanbul ilinin Avrupa yakasının Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir mahalledir.Mahallenin tarihteki ismi Rumca Kapanaryadır.Osmanlı
 • Osmanlı topraklarında bulunmuş devletler listesi

  Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler (kısaca Osmanlı coğrafyası) ve Osmanlı'ya bağlı kalma süreleri aşağıda belirtilm
 • Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi

  Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler ve Osmanlı`ya bağlı kalma süreleri şu şekildedir:
 • Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi

  Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler (kısaca Osmanlı coğrafyası) ve Osmanlı'ya bağlı kalma süreleri aşağıda belirtilm
 • Osmanlı topraklarında şuan bulunan devletler listesi

  Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler (kısaca Osmanlı coğrafyası) ve Osmanlı'ya bağlı kalma süreleri aşağıda belirtilm
 • Osmanlı hakimiyeti altına girmiş bölgeler

  Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler (kısaca Osmanlı coğrafyası) ve Osmanlı'ya bağlı kalma süreleri aşağıda belirtilm
 • Osmanlı coğrafyası

  Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler (kısaca Osmanlı coğrafyası) ve Osmanlı'ya bağlı kalma süreleri aşağıda belirtilm
Eski Osmanlı Topraklarında şu An Bulunan Devletler Listesi
Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi