Eski Sol, 1960'lar ve 1970'lerde ortaya çıkan Yeni Solcu Marksistlerden klasik 1930'lar döneminin Batılı Leninist, Troçkist ve Stalinistlerini ayırt etmek için kullanılan bir terimdir. Yeni Sol, Marksist-Leninist Yeni Komünist Hareketten kaynaklanan tipik bir anti—Stalinist eğilim olarak tek başına gelişti.

Eski Sol

Eski Sol 1960lar ve 1970lerde ortaya çıkan Yeni Solcu Marksistlerden klasik 1930lar döneminin Batılı Leninist, Troçkist ve Stalinist ayırt etmek için kullanılan bir terimdir.See article by C. Wright Mills, the originater of the terms "Old" and "New" left, in his article from 1960: Letter to the New Left Yeni Sol, Marksist-Leninist Yeni Komünist Hareketten kaynaklanan tipik bir anti--Stalinist eğilim olarak tek başına gelişti. Eski Sol ve Yeni Komünist Hareket parti örgütlenmesine, kültürel bir ajanda üzerinde sınıf bilincine sahip olmaya ve toplumun kitle yoğunluğu olan sanayi sektörlerinde örgütlü olmaya önem verdi. Eski Sol, hükümetlerin çeşitli anti-komünist saldırıları sonucunda, 1920'lerde Palmer Saldırıları ve İlk Kızıl Korku ve McCarthy dönemindeki İkinci Kızıl Korku gibi ciddi büyük bir çöküş yaşadı. ABD Komünist Partisi parti çizigisi konusundaki tartışmalar ve SBKP'nin 20.Kongresinde Kruşçev'in Stalin'i suçlamasıyla olduğu kadar bunlarla da inanılmaz bir biçimde zayıfladı. Çin-Sovyet Ayrılığı ve Çin-Arnavut Ayrılığı Eski Sol güçlerin bölünmesini hızlandırdı. 1950'lerin sonunda bir çok aşırı solcu ve komünist hapse girdi ve liberal oldu ya da anti-revizyonist gruplara katıldı.

Dipnotlar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar