Eski Türkçe Türk dillerinin birbirlerinden ayrılıp uzaklaşmadan önceki haline verilen isimdir. Bu dil Göktürkler tarafından konuşulmuş olan dildir. Çoğu Türk dilleri birbirlerine hala çok yakındır. Sadece bazıları, yani diğerlerinden daha erken ayrılıp izolasyonda kalmış olanları, mesela Çuvaşça, Dolganca, Yakutça, Halaç dili v.s. diğer Türk dillerine uzaktır.

Eski Türkçe hakkında detaylı bilgi

Eski Türkçe Türk dillerinin birbirlerinden ayrılıp uzaklaşmadan önceki haline verilen isimdir. Bu dil Göktürkler tarafından konuşulmuş olan dildir. Çoğu Türk dilleri birbirlerine hala çok yakındır. Sadece bazıları, yani diğerlerinden daha erken ayrılıp izolasyonda kalmış olanları, mesela Çuvaşça, Dolganca, Yakutça, Halaç dili v.s. diğer Türk dillerine uzaktır.

Türk dilleri çok geniş bir alanda yaşayan insanların konuştuklari dillerdir. Aynı zamanda tarihi eskilere uzanır. Eski Türkçe’nin bugünküye göre birçok farklı yanı vardir:

  • Mesela edgü: iyi
D harfi zamanla y harfine dönüşebilir. G harfi zaten y ile benzer bir harf g>ğ>y değişmesi olağan bir değişmedir. Mesela bey sözcüğü eskiden “beg” idi. Zamanla “beğ” oldu ve şimdi “bey”. D>y değişmesini ise şurada görebiliriz: kadġu>kayğu>kaygu>kaygı... Aynı şekilde edgü sözcüğünün de şöyle bir değişmeye uğradığını söyleyebiliriz: edgü>eyyü>eyü>eyi>iyi... Ayrıca nazal n de günümüz Türkiye Türkçesi yazı dilinde kaybolmuştur ( konuşma dilinde vardır. ). Türkçe'nin en eski yazılı metni Orhun kitabelerinin en eski Türk konuşma dili olduğu söylenemez. Çünkü Hunlar döneminde de bir "Hun dili" vardı. Göktürk kitabe dilinin bu dilin evrim geçirmiş hali olması muhtemeldir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Eski Türkçe (anlam Ayrımı)

Eski Türkçe denildiğinde farklı Türk dillerinin bakış açısına göre farklı tarihi diller de kast edilebilir. Dilbilimsel açıdan incelemek için Eski Türkçe maddesine bakınız.

Türkçe-Yunanca Ortak Kelime Hazinesi

Türkçe ve Yunanca'nın ilk temasları Malazgirt Savaşı'nın çok öncelerine dayanmaktadır.

Türkçe Dil Bilgisi

Yazılı metinlere göre en eski Türkçe 6 ve 10. yüzyıllar arasında Orhun ve Yenisey Anıtları'nın, Uygurca metinlerin bulunduğu dönemdedir. Bunların Göktürk dilini Vilhelm Thomsen 1893

Orta Türkçe

Orta Türkçe, Türk dillerinin Eski Türkçe döneminden sonra Ortaçağ'da 11-15. yüzyıllarda geliştiği dönem ve bu dönemdeki diller. Yeni Türkçe dönemindeki çağdaş Türk dil ve lehçelerine kaynaklık etmiştir.

Eski Uygur Türkçesi

Eski Uygur Türkçesi, Türk dilinin eski dönemlerinde konuşulmuş ve yazılmış olan Türk dilinin tarihî dönemlerinden biridir. Eski Türkçe adlı dil döneminin Göktürkçeden sonraki ikinci kısmını oluşturmuştur.

Türkçe

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.

Eski Mısır'da Din

Eski çaglarda oluşan bütün dinlerin çogunda şu dört madde, prensip olarak bulunmuştur:1-Tanrı Kavramı2-Mitoloji ve Efsaneler3-Dini Inanislar “dogmes”4-Dini AyinlerBu temel prensiplere göre, eski çagda Mısır’ın dini hayatini incelemek için iki çesit belgeye ...

Bilinen Ilk Türkçe Yazıtlar

Bilinen ilk Türk yazıtları, yine bir Altay dil bölgesi olan ve bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun yazıtlarıdır. "İlk" deyimi kapsamlı ilk yazıtlar olmasındandır. Yoksa, bugün Hunlar'dan kaldığı bilinen, üzerinde Göktürk yazısına temel olduğu anlaşılan ...

Geçmişten Günümüze Türkçe

Türk dilinin en eski izleri Sümer kaynaklarindaki Türkçe sözlerdir. M.Ö. 3100-M.Ö. 1800 yillari arasina ait Sümerce metinlerde 300'den fazla Türkçe söz yer almaktadir. Sümerceyle Türkçedeki ortak sözler ya ortak kökenden gelmektedir ya da alış veriş sonucu...

Eski Açık Sarı Desene (film)

Eski Açık Sarı Desene, yönetmenliğini Ömer Ali Kazma`nın yaptığı, futbolu beyazperdeye taşıyan bir projedir.

Osmanlıca -Türkçe Ansiklopedik Lugat

Osmanlıca -Türkçe Ansiklopedik Lugat Ferit Devellioğlu taradından yazılan ünlü ve kapsamlı sözlük. İlk baskısı 1962`de yapılan sözlük Aydın Sami Güneyçal tarafından 1993`de yeniden düzenlenmiş ve genişletilmiş. 60.000`den fazla sözcüğü kapsayan sözlük eski ve yeni ...

Uluslararası Türkçe Olimpiyatı

Uluslararası Türkçe Olimpiyatı (Eski adı: ``Yabancılar İçin Türkçe Yarışması``) ilki 2003 yılında yapılan ve tüm dünyadan ana dili Türkçe olmayan en alt düzeyden en üst düzeye kadar Türkçe kullananların yetenek ve bilgilerinin sınandığı bir yarışmadır. Katılımcı ...