Ester

Ester Alm. Ester m, Fr. Esther m, İng. Ester. RCOOR1 genel formülü ile gösterilen organik bileşikler sınıfı. R ve R1 alkil gruplarını temsil eder. Çok Ünlü olan elde edilmesi, asitlere alkollerin etki ettirilmesiyledir:

RCOOH + HOR1 ® RCOOR1 + H2O

asit alkol ester su

Esterlerin adlandırılması, karboksilli asitlerin tuzlarının adlandırılması gibidir. HCOOCH3, formik asit ile metil alkolden elde edilir ve adı metil formiyattır.

CH3 COOC2H5 = Et

Ester

Ester Alm. Ester m, Fr. Esther m, İng. Ester. RCOOR1 genel formülü ile gösterilen organik bileşikler sınıfı. R ve R1 alkil gruplarını temsil eder. Çok Ünlü olan elde edilmesi, asitlere alkollerin etki ettirilmesiyledir:

RCOOH + HOR1 ® RCOOR1 + H2O

asit alkol ester su

Esterlerin adlandırılması, karboksilli asitlerin tuzlarının adlandırılması gibidir. HCOOCH3, formik asit ile metil alkolden elde edilir ve adı metil formiyattır.

CH3 COOC2H5 = Etil asetat, C2H5COOC3H7 = Propil propiyanat

Ester elde etme işlemine esterleşme veya esterifikasyon denir. Metil ve etil esterler sıvıdır. Kaynama noktası elde edildiği asidin kaynama noktasından daha düşüktür. Keza katı asitlerin esterlerinin erime noktası asitlerinin erime noktasından daha düşüktür. Molekül ağırlıkları düşük olan esterler suda çözünmezler.

Kullanılışı: Molekül ağırlığı küçük olan etilasetat, butil asetat gibi esterler, Özellikle selüloz türevlerine dayalı verniklerin çözücüsü olarak kullanılır. Bazan büyük moleküllü esterler plastik reçinelerine yumuşaklık veya sertlik vermek için kullanılır. Gerçek plastikler, mesela selüloz asetat, alkit reçineleri, polivinil asetat, lukit ve sentetik tekstil fiber dakron, esterdirler. Hayvansal ve bitkisel yağlar, uzun zincirli yağ asitlerinin gliserin ile meydana getirdikleri esterlerdir. Mesela oleik asidin gliserin esteri = gliserin trioleat (C17 H33 COO)3 C3H5 zeytin, çiçek ve balık yağlarında bulunur.

Esterler alkali çözeltisinde hidroliz olarak asidin tuzuna ve alkole dönüşür. Bir ester olan yağ, NaOH ile reaksiyona sokulursa, sabun ve gliserin elde edilir:Uçucu esterler sıvı olup, güzel kokuludur. Bir çok çiçek ve meyvelerin lezzeti, hoş kokusu, esterlerden ileri gelmektedir. İsobutilasetat muzda, metilbutirat elmada, etilbutirat ananasta ve ısoamilbutirat armutta bulunur. Bunların kokuları bu esterlerden dolayıdır. Esterlerin karışımları ile ahududu, çilek, kiraz ve elma gibi sun’i meyve lezzetleri elde edilir. Bu esterler çeşitli metotlarla bazı maddelere emdirilir ve ekşilik vermek için uygun bir organik asit ilave edilir. Isoamil asetat muz kokusunda olduğu için, muz yağı da denir ve vernik çözücüsü olarak da kullanılır. Alkollerin anorganik asitlerle verdiği bileşiklere de ester denir. Trinitro gliserin (dinamit) bir esterdir. Gliserin trinitrat da denilen bu madde nitrat asidi ile gliserinden elde edilir. Nitrik asit ile izoamil alkolden elde edilen isoamil nitrik kan basıncını düşürmek ve göğüs ağrısı nöbetlerini hafifletmek için kullanılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Ester

1. anlamı Oksijenli asitler ile alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde.
2. anlamı (i.), (kimya) ester, asitlerin alkollere etkisiyle elde edilen organik bileşik.
3. anlamı ester.
4. dava açmak. ester.

Ester

i. Ester

Ester

bir karboksilli asidin bir alkol ya da bir fenole etkimesi sonucu su kaybıyla oluşan bileşik.

Ester

Almanca Ester kelimesinin Türkçe karşılığı.
dava açmak, ester

Ester

Ester İngilizce anlamı ve tanımı

Ester anlamları

  1. (noun) An ethereal salt, or compound ether, consisting of an organic radical united with the residue of any oxygen acid, organic or inorganic; thus the natural fats are esters of glycerin and the fatty acids, oleic, etc.

Ester tanım:

Kelime: es·ter
Söyleniş: 'es-t&r
İşlev: noun
Kökeni: German, from Essigäther ethyl acetate, from Essig vinegar Äther ether
: any of a class of often fragrant compounds that can be represented by the formula RCOOR´ and that are usually formed by the reaction between an acid and an alcohol with elimination of water

Ester

Fransızca Ester kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. Ester, woman's name

Ester

Almanca Ester kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. woman's name

Ester

İtalyanca Ester kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Ester, Esther, woman's name

Ester

İspanyolca Ester kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ester


Yanıtlar