et kafalı

kalın kafalı, anlayışsız.

et kafalı

Türkçe et kafalı kelimelerinin İngilizce karşılığı.
beef-witted, blockheaded, stupid

et kafalı

Akılsız, anlayışı az, kavrayışı kıt olan.

et kafalı

Kavrayışı az, akılsız.

et kafalı

Akılsız, anlayışı az, kavrayışı kıt olan.

et kafalı

Türkçe et kafalı kelimelerinin Almanca karşılığı.
dumm, beschränkt

Yanıtlar