Etienne Bonno de Condillac

Etienne Bonno de Condillac 1715-1780 yılları arasında yaşamış ve John Locke'un empirizminden etkilenerek duyumcu bir bilgi kuramı geliştirmiş olan Fransız düşünürü.

Etienne Bonno de Condillac

Etienne Bonno de Condillac 1715-1780 yılları arasında yaşamış ve John Locke'un empirizminden etkilenerek duyumcu bir bilgi kuramı geliştirmiş olan Fransız düşünürü. Duyu algılarından kaynaklanan gözlemlerin bilginin kaynağı olduğu ilkesine dayalı bir duyumculuğu benimseyen Condillac, tüm bilgilerin şekil değiştirmiş birer duyum olduğunu savunmuştur. O, bilginin de ötesinde, insanda manevi olan her şeyi, insanın tüm zihinsel faaliyetlerini dış dünyaya ilişkin duyuma indirgemiş ve bu tezini kanıtlamanın yollarını aramıştır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar