Etiket: Çan

Çan, Karakoçan

Çamköy, Çan

Çaltıkara, Çan

Çakılköy, Çan

Zimmi

Zimmî İslâm devletinin egemenliğini kabul eden gayr-ı müslim kişilerdir. Zimmîlerin can, mal ve namus güvenliği, uyrukluğuna girdikleri İslâm devleti tarafından sağlanır. Buna karşılık zimmîler de devlete cizye vermekle yükümlüdürler.

Zeybekçayırı, Çan

Yuvalar, Çan

Yeniçeri, Çan

Yaykın, Çan

Yaya, Çan

Uzunalan, Çanakkale

Uzunalan, Çan

Tepeköy, Çan

Söğütalan, Çan

Samedeli, Çan