Etiket: Çekirdek fiziği

Neptünyum izotopları

Neptünyum (Np) kararlı izotoplara sahip değildir. Standart bir atom ağırlığı yoktur.

Helyum izotopları

Helyum (He)

Çekirdek ışınımı

Çekirdek ışınımı, çekirdek tepkimesi sırasında atom çekirdeklerinden dışarıya verilen parçacıklar ve elektromanyetik ışınımdır. Muhtelif nükleer işlemlerdeki atom çekirdeklerinden dışarıya verilen parçacıklar ve elektromanyetik radyasyon.

Toryum-231

Toryum-231, ``(kim. simge <sup>231</sup>Th)``, Uranyum-235`in radyoaktif bozunumundan oluşan 90 proton ve 141 nötronlu bir Toryum izotopudur. Yarılanma zamanı (yarı ömrü) 25.5 saat olan <sup>231</sup>Th, beta ışıması yaparak Protak...

Plütonyum izotopları

Plütonyum (Pu) kararlı izotoplara sahip degildir. Standart bir atom kütlesi belirlenemez.

Plütonyum-239

Plütonyum-239, Plütonyum izotopudur. Plütonyum-239 bir seferde üç parçaya ayrılabilir, Nükleer silah üretiminde ve Nükleer santrallerde enerji kaynağı olarak kullanılır. Diğer bölünebilir izotoplar Uranyum-235 ve Uranyum-233

Plütonyum-238

Plütonyum-238 Plütonyum'un radyoaktif izotopudur, yarılanma ömrü 86,41 yıldır ve çok güçlü Alfa parçacığı yayıcısıdır.

Helyum-4

Helyum-4 hafif ve eşinetkin olmayan bir helyum yerdeşidir. Doğada yer alan iki helyum yerdeşinden en yaygın olarak rastlanandır.

Helyum-3

Helyum 3, Helyum soygazının radyoaktif olmayan daha hafif bir izotopudur. Helyum 3 çekirdeğinde (helion) iki proton ve bir nötron bulunur.

Fisyon tepkimesi

Fisyon tepkimesi, bir çekirdek tepkimesidir. Kararsız bir çekirdeğe gelen bir parçacık (proton, nötron vb.) bu çekirdeği parçalayarak büyük bir enerji ortaya çıkarır.

Nükleer radyasyon

Nükleer radyasyon, muhtelif nükleer işlemlerdeki atom çekirdeklerinden dışarıya verilen parçacıklar ve elektromanyetik radyasyon.

atom kütlesi

Atom kütlesi (ma) bir atomun kütlesini belirtir, bazen Atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Bazen de relative atom kütlesi, ortalama kütle ve atomik ağırlık olarak ifade edilir.