Etiket: Çelebi Sultan Mehmet

Fenari Mehmed Şemseddin

Fenari Mehmed Şemseddin, (doğumu; 1350, Maveraünnehir- ölümü; 1430 Bursa); Osmanlı şeyhülislamı.