Etiket: Çember

Konstantin sütunu

Çemberlitaş sütunu, MS 330 yıllarında İmparator I. Konstantin onuruna, İstanbul'un yedi tepesinden biri olan ve şu anki adıyla Çemberlitaş olarak adlandırılan semtteki tepeye dikilmiş olan sütundur.

Derece (birim)

Derece bir çemberin 360`da birine karşılık gelen açı birimidir.

Süprematizm

Süprematizm, soyut geometriciliği benimseyen bir resim anlayışıdır. Bu terimi Kazimir Maleviç kendi geometrik soyutlaması için kullanmıştır.

Daire (matematik)

Çemberin içinde kalan alana daire adı verilir. Bir dairenin açık daire ya da kapalı daire olmasını dairenin sınırlarını oluşturan çemberin daireye dahil olup olmadığı belirler; çember daireye dahilse kapalı daire, değilse açık dairedir.

Boşküme

Boş küme, Matematikte hiçbir öğesi olmayan küme ye verilen addır. Bir tane boşküme vardır, bu yüzden ona özel bir ad takılmıştır; boşküme. Boşkümeni

Kordinat

Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki herhangi bir yeri topografik bir nokta olarak tanımlamayı sağlayabilen bir koordinat sistemidir. Küresel koordinat sistemindeki üç bileşenden ikisi kullanılarak belirtilir.

Dış merkezlik (yörünge)

Gökbilimde, bir yörüngenin dışmerkezliği ya da 'basıklığı', o yörüngeyi tanımlayan matematiksel eğrinin bir çemberden ne kadar farklı olduğunu belirler. Bir 'merkezi cisim'in kütleçekimi etkisi altında kalarak çevresinde 'dolanan cisim', odaklarından biri...

Coğrafi koordinat sistemi

Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki herhangi bir yeri topografik bir nokta olarak tanımlamayı sağlayabilen bir koordinat sistemidir. Küresel koordinat sistemindeki üç bileşenden ikisi kullanılarak belirtilir.

Ana eksen

Geometride, ana eksen elipslerin ve hiperbollerin tanımlanmasında kullanılan bir terimdir. Ana eksen, elipsler için merkezlerinden geçen en uzun kiriş, hiperboller için de iki kollarının arasındaki en kısa açıklıktır.

kasnak

*Kasnak , Bir mimari yapıda kubbenin oturduğu ve yapının üslubuna, türüne göre çokgen ya da yuvarlak olan kaide

kosinüs

Trigonometrik bir fonksiyon. Cos kısaltmasıyla ifade edilir.

öklit geometrisi

Öklidci geometri, Yunan matematikçi Öklid tarafından ortaya atılan bir geometri sınıfıdır.

©

Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yapıtın, eserin kopyalanmasına veya kullanılmasına izin vermeme hakkıdır.

cosinus

Trigonometrik bir fonksiyon. Cos kısaltmasıyla ifade edilir.