Etiket: Çevre

Lester Russell Brown

Lester Russell Brown (d. 1934), küresel çevre sorunları konusunda birçok kitap yazmış olan çevre uzmanı. Earth Policy Institute`un kurucusu ve başkanıdır. "Outgrowing the Earth?" isimli kitabı "Dünyayı Nasıl Tükettik?" ismiyle Türkçe`y...

DenizTemiz Derneği

DenizTemiz Derneği, "Turkish Marine Environment Protection Association" (TURMEPA), merkezi İstanbul'da olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Çevre toksikolojisi

Çevre toksikolojisi, çevrede bulunan kirleticilerin yayılımlarını ve canlılara olan etkilerini inceleyen bilim dalı.

Sosyal Roman

Sosyal roman, kişi ve çevre unsurlarını ön plana çıkaran roman türü. Bu romanlar bir çağı yansıtabilir, bir bölgeyi töreleriyle birlikte ele alabilir.

Hidrolik enerji

Hidrolik enerji ya da hidroelektrik, hidrolik güç ile üretilen elektrik.

Hidro elektrik

Hidrolik güç, bulutların su buharı taşıması, soğuk hava dalgasında yoğunlaşarak yeryüzüne yağmur ya da kar olarak yağması, yüksek yerlerden dere-ırmak-nehir olarak denizlere akması, yeryüzündeki suların yeniden güneş enerjisi tarafından buharlaştırılarak...

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler'in küresel kalkınma ağı oluşturmak için kurduğu bir programdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelere odaklanarak, insanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları için gerekli olan bil...

İnşaat atıkları

Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan inşaat atıkları da önemli kent sorunlarından biridir. Yapılan araştırmalar, 185 metrekarelik bir evin yapımı sırasında, 3,5 tondan fazla atık ortaya çıktığını göstermektedir. Günümüzde bazı ülkelerde inşaat atıkları...

Çevre müdürlüğü

"Çevre müdürlüğü" belediyeye bağlı olarak çalışır.

Çevre ekolojisi

Çevre ekolojisi, çağcıl sanayi ve teknolojinin etkisi karşısında fiziksel çevrenin bütünlüğünün korunması üzerinde durma.

Çevre Hakkı

Bu makale, 3-4 Haziran 2006 tarihlerinde İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çevre Sempozyumu'nda Avukat Taner Ürkmez tarafından sunulan bir tebliktir.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), AB Komisyonu tarafından 1 milyon 820 bin avro`luk bir bütçeyle desteklenen STGM, Türkiye`de sivil toplumun gelişmesi, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin yaygınlaşması amacıyla sivil toplum aktivistlerinin bir araya g...