Etiket: Çince

Çin Tibet Dil Ailesi

Çin-Tibet Dil Ailesi, Çin (Sin) ve Tibet-Burma gruplarında yer alan 300 doğu Asya dilinden oluşur.

Shujing

``Shujing`` veya ``"Tarih Klasiği"``(Çince: 書經/书经; pinyin: ShÅ«jÄ«ng) Antik Çin tarihindeki olayları konu alan kayıtların bir derlemesidir. Sıklıkla ``Shí ngshÅ«`` yani "``Saygın Evrak``" (尚書/尚书) veya sadece ``ShÅ«`` (æ...

Shui Jing Zhu

``Shui Jing Zhu`` (Geleneksel Çince: 水經注 pinyin: Shuǐ jÄ«ng zhí¹, "Su Klasiği üzerine Açıklamalar"), ``Shui Jing`` adlı eski Çin coğrafik tarih eserin daha yeni açıklamalı sürümü olup 40 ciltten ibarettir.

Shangshu

Shujing veya "Tarih Klasiği"(Çince: 書經/书经; pinyin: Shūjīng) Antik Çin tarihindeki olayları konu alan kayıtların bir derlemesidir. Sıklıkla Shàngshū yani "Saygın Evrak" (尚書/尚书) veya sadece Shū (書/书) yani "Evrak" olarak da anılır.

Pangu

Pan Gu (Pangu veya Pan-gu olarak da yazılır; Çince: 盤古; pinyin: Pángǔ) Çin mitolojisindeki hakim yaratılış mitlerine göre evrenin yaratıcısı, ilk varlık. Pan Gu'ya ilişkin mite ilk yer veren yazar Üç Krallık (三國) döneminden, Xu Zheng'dir (徐整).

Pan-gu

Pan Gu (Pangu veya Pan-gu olarak da yazılır; Çince: 盤古; pinyin: Pángǔ) Çin mitolojisindeki hakim yaratılış mitlerine göre evrenin yaratıcısı, ilk varlık. Pan Gu'ya ilişkin mite ilk yer veren yazar Üç Krallık (三國) döneminden, Xu Zheng'dir (徐整).

Malezya Havayolları

Malaysia Airlines (kısa: MAS, 马航 ; Malayca: Penerbangan Malaysia; Çince: 马来西亚航空公司; Hanyu Pinyin: Málaixīya Hángkōng Gōngsī) Malezya'nın ulusal havayollarıdır.

Lüshi Chunqiu

Lüshi Chunqiu (Çince: 呂氏春秋; pinyin: Lüshi chÅ«nqiÅ«; doğrudan çeviri ile "``Bay Lü`nün İlkbahar ve Sonbahar [Vakayinameleri]``" anlamına gelir) Qin Hanedanlığı Bakanı Lü Buwei`nin direktifliğinde MÖ 239 yılında kaleme alınmış, ansikloped...

Liji

Liji veya "Ritler Klasiği" (geleneksel Çince: 禮記; basitleştirilmiş Çince: 礼记; pinyin: Lǐjì) Konfüçyüscülüğün temelini oluşturan ve kaynak metinleri sayılan Beş Klasik'ten biridir. Toplumsal formlar ve antik ritleri konu alır ki ismi ele aldığı bu ikin...

Fengshen Yanyi

``Fengshen Yanyi`` (geleneksel Çince: 封神演義; basitleştirilmiş Çince: 封神演义; pinyin: fÄ“ngshí©n yǎnyí¬) ("Tanrıların Atanması" veya "Tanrıların Yaratılışı" olarak çevrilebilir), ``Fengshen Bang`` (Çince: 封神榜) olarak...

Dört Kitap (Konfüçyüsçülük)

Dört Kitap (geleneksel Çin yazısı: 四書, basitleştirilmiş Çin yazısı: 四书; pinyin: sì shū), Neokonfüçyüsçü filozof Zhu Xi'nin Song Hânedanlığı zamânında derlediği Konfüçyüsçü öğretinin dört kutsal kitabıdır.

Dong Zhongshu

Dong Zhongshu (Çince: 董仲舒; pinyin: Dŏng Zhòngshū; Wade-Giles: Tung Chung-shu; MÖ 179 - MÖ 104), Konfüçyüsçülük'ün Yeni Metin Okulu temsilcisidir.