Etiket: íŽlâm

Şer’îyye Sicilleri

Şer’iyye sicilleri

Şeriyye sicili

Şeriye Sicili

Şer'iyye Sicilleri

Şer'iyye Sicili

Şer`iyye Sicili, Osmanlı Devleti`nin adalet temsilcileri olan kadıların, vazifelerinin gereği bulundukları yerlerde içtimaî, iktisadî, siyasî ve askerî hayatın bütün yönleri ile kayıt altına aldıkları defterlere denir. Geniş yetki ve görevleri dolayısıyla...

Kadı Sicili