Etiket: í–ğretim

Yüksek öğretim

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.

Yüksek tahsil

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.

Avcılar Lisesi

Avcılar Lisesi, İstanbul ilinin Avcılar ilçesinde yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim ve öğretim yapılan ortaöğretim kurumu.

Anadolu Teknik Lisesi

Anadolu Teknik Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı, yabancı dil eğitiminin ağırlıklı olduğu 4 yıllık eğitim-öğretim süresi olan, ortaöğretim kurumu.

MEBS Okulu

Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu (MEBS Okulu) ve Eğitim Merkezi Komutanlığı`nın temel görevi; MEBS sistem ve teçhizatını kullanacak, bakım ve onarımını yapacak Muhabere Personelini yetiştirmektir. Bu maksatla Ankara Mamak`ta konuşlandırılmış kışl...

Endüstri Meslek Lisesi

Endüstri Meslek Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı, 3 yıllık eğitim-öğretim süresi olan, mesleğe yönelik eğitim verilen ortaöğretim kurumu.

Yüksek öğretim kurumu

YÖK için Yükseköğretim Kurulu sayfasına bakınız. Yükseköğretim kurumu, eğitim sisteminde lise sonrası eğitimin verildiği kurumdur.

Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi

Sultan Ahmet Endüstri Meslek Lisesi, İstanbul ilinin Eminönü ilçesinde yeralan bir orta öğretim kurumudur.

Mekteb

Okul, eğitim-öğretim verilen kurum ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler. Okul sözcüğü çocuk ve gençlerin devam ettiği örgün eğitim kurumlarının yanı sıra tek bir alanda eğitim veren kurumlar ve bazı yüksek eğitim kurumları için de kullanılır: d...

Kayseri Endüstri Meslek Lisesi

Kayseri Endüstri Meslek Lisesi, Kayseri ilinde yeralan bir orta öğretim kurumudur.