Etiket: í–ğretim yardımcısı

okutmanlık

Öğretim yardımcısı; öğretim görevlileri, araştırma görevlileri (üniversite asistanları), okutmanlara, çevirmenlere (tercüman) ve uzmanlara verilen isim. Öğretim görevlisi; atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzm...

doçentlik

Doçentlik, bir üniversite akademik ünvanı olup, Yardımcı Doçent ile Profesör arasında yer almaktadır. Doçent olabilmek için, adayın doktora ya da tıpta uzmanlık derecesi alındıktan sonra kişinin lisansüstü çalışmalarına bağımlı kalmadan çalışma yapabildiğ...

asistanlık

Öğretim yardımcısı; öğretim görevlileri, araştırma görevlileri (üniversite asistanları), okutmanlara, çevirmenlere (tercüman) ve uzmanlara verilen isim. Öğretim görevlisi; atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzm...

profesor

Profesör, en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişilere verilen unvandır. Sözcük, "bir sanat ya da bilim dalında en yüksek düzeyde uzman" anlamına gelen Latince professor'ün karşılığı olarak Türkçeye girmiştir.

akademisyen

Akademisyen, üniversite ve benzeri yüksek öğrenim kurumlarında eğitim veren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda bulunan kişilere verilen genel mesleki unvandır.

asistan

Öğretim yardımcısı; öğretim görevlileri, araştırma görevlileri (üniversite asistanları), okutmanlara, çevirmenlere (tercüman) ve uzmanlara verilen isim. Öğretim görevlisi; atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzm...

öğretim elemanı

Akademisyen, üniversite ve benzeri yüksek öğrenim kurumlarında öğretimi gerçekleştiren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda bulunan kişilere verilen genel mesleki unvandır. Akademik çalışmaları sosyal bilimler, insani bilimler veya d...

araştırma görevlisi

Araştırma görevlisi ya da Üniversite asistanı, asistanlık yönetmeliğine göre seçilir. Başlangıçta asil olarak tayin edilmeyen asistanlar, bu tarihten bir yıl sonra asil kadroya geçerler.

yardımcı doçent

Yardımcı Doçent, üniversitelerde öğretim üyesi kadrosunda görev yapan akademisyenlere verilen bir ünvandır.

Bilim Adamı

bkz. Akademisyen