Etiket: Özbekistan

Andijon

Andican (Özbekçe: Andijon), Özbekistan'da Andican ili'nin yönetim merkezi olan şehir. Ülkenin doğu uçunda yer alan şehrin 2005 yılı resmi nüfusu 338.366'dir.

Andijan

Andican (Özbekçe: Andijon), Özbekistan'da Andican ili'nin yönetim merkezi olan şehir. Ülkenin doğu uçunda yer alan şehrin 2005 yılı resmi nüfusu 338.366'dir.

Andican

Andican (Özbekçe: Andijon), Özbekistan'da Andican ili'nin yönetim merkezi olan şehir. Ülkenin doğu uçunda yer alan şehrin 2005 yılı resmi nüfusu 338.366'dir.

Türki Cumhuriyetler

Türk devletleri tarih boyunca Türk halkları tarafından kurulmuş özerk cumhuriyet, beylik ve bağımsız cumhuriyet, beylik, imparatorluk ve hanedanlıkları içerir.

Buhara

Buhara Özbekistan Cumhûriyeti sınırları içinde bulunan târihî bir şehir. Zerefşan Irmağının aşağı havzasındaki büyük vahâda yer alan Buhâra şehrinin denizden yüksekliği 220 metredir. Kara ikliminin tesirinde olup kışlar soğuk, yazlar ise çok sıcak geçer....

Aral Gölü

ARAL GÖLÜ Batı Türkistan’da Özbekistan ile Kazakistan arasındaki göl. Büyük kısmı Özbekistan’a dahildir. Asya’nın ikinci, dünyanın dördüncü büyük gölüdür. Yüzölçümü 64.500 kilometrekare ile 68.700 kilometrekare arasında değişir. Büyüklük sırasına göre; Ha...

Özbekler

On dördüncü yüzyıldan îtibaren Orta Asya’da hâkimiyet kuran, bugün çoğunlukla Özbekistan Cumhûriyetinde yaşayan Türk boyu. Özbek halkının târihinin ilk dönemlerine âit bilgi yoktur. Özbeklere bu ad, ilk olarak 1313-1340 yılları arasında hüküm süren Altıno...

Pakistan

Pakistan, (resmi adı Pakistan İslam Cumhuriyeti) Güney Asya'da bir ülkedir. Umman Denizi'ne 1046 km kıyısı vardır. Batısında Afganistan ve İran, kuzeyinde Çin, doğusunda Hindistan vardır. Nüfusunun büyüklüğü bakımından (yaklaşık 173 milyon) dünyada 6.'dı...

Ezan

Ezan namaz vakitlerini bildirmek, Müslümanları namaza davet etmek (çağırmak) için yüksek bir yerde okunan kelimeler ve cümleler. Ezan lügatta “herkese bildirmek” demektir. Ezanda, İslam inancı ve dinin esasları çok veciz olarak anlatılmıştır. Burada Allah...