Etiket: Üniversite

Okul Hayatı

Bireyin gelişmesi, doğuştan sahip olduğu zeka ve yetenek gibi potansiyel niteliklerini en üst düzeye çıkarabilmesi için uygun bir yaşam ve eğitim ortamına gereksinimi vardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, İzmir`de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesinin fakültelerinden biridir.

Yüksek öğretim

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.

Yüksek tahsil

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.

Seden Gürel

Müzisyenler 

Müzik teknolojisi

Müzik teknolojisi terimi, müzik sanatıyla ilgili olan tüm teknolojik konuları kapsayan bir terim olmakla birlikte, özellikle çalma, kaydetme, besteleme, depolama ve performans gibi etkinliklerin elektronik donanımlar ve bilgisayar yazılımları aracılığı il...

Middlebury

Middlebury College, Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont Eyaleti'nde 1800 yılında kurulmuş olan üniversitedir. US News and Rankings tarafından ABD'nin en iyi beşinci temel bilimler üniversitesi seçilmiştir.

Mehmet Solak

Mehmet Solak (d.

Tanzimat dönemi eğitim sistemi

Orta Asya Türklerinin, göçebe hayatları içinde uyguladıkları eğitim, aşiret geleneklerinin gençlere benimsetilmesi ve tabiat şartlarına gereğince uyulması şeklinde oluyor, savaş ve akın hayatının ihtiyaçlarına cevap veren silah, spor, binicilik, avcılık,...

Batman Üniversitesi

Batman Üniversitesi 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde De...

Bilecik Üniversitesi

Bilecik Üniversitesi 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde D...

Ağrı Dağı Üniversitesi

Ağrı Dağı Üniversitesi 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde...

Alman Rektörler Birliği

Alman Rektörler Birliği (Almanca:``Hochschulrektorenkonferenz-HRK``) Almanya`da üniversite ve yüksekokul yöneticilerini biraraya getiren sivil toplum örgütü. 21 Nisan 1949`da kuruldu. Merkezi Bonn`da bulunan organizasyonun başkanlığı, Saarland Üniversites...