Etiket: 1018

Nizamül-Mülk

Nizam-ül Mülk

Kosova tarihi

Kosova tarihi günümüzdeki bağımsız Kosova Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalan toprakların tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar. Kosova'ya tarih öncesi dönemlerde yerleşen ilk Hint-Avrupa halkları İlliryalılar ve Traklardı.

Danimarka krallar listesi

Danimarka hükümdarları listesi Danimarka ülkesi üzerinde hüküm süren kral ve kraliçe ünvanı taşımış kişilerin listesidir.

Bulgar Hükümdarların Listesi

İlk Bulgar devleti 681 yılında karadenizin kuzeyinde Han Asparuh tarafından kurulmuş, ve 1018 yılında Bizans tarafından yenilgiye uğrayana kadar varolmuşdur.

Ekim 14

14 Ekim, Gregoryen takvimine göre yılın 287. günüdür.

Ağın (İlçe)

Ağın İlçesinin tarihinin MÖ 16.-17. yüzyıllarda yöreye yerleşen Hurrilere kadar uzandığı bilinmektedir. Yörede hakimiyet kuran çeşitli kavimlerin egemenliğinde kalan Ağın, 1071 yılından sonra Türklerin Anadoluya girmesiyle 1115-1234'e kadar Artukoğulları...

Ağın, Elazığ

==Açıklama==Ağın İlçesinin tarihinin M.Ö. XVI-XIV yüzyıllarda yöreye yerleşen Hurrilere kadar uzandığı bilinmektedir.

1023

1022

1021

1020

1019

1017

1016