Etiket: 1192

Selahaddîn-i Eyyûbî

Lefkoşa tarihi

Lefkoşa`nin konum olarak Kıbrıs adasının merkezi bir yerinde bulunması, Kıbrıs`a damgasını vuran medeniyetler için önemli bir etken olmuş, Roma medeniyeti ile başlayan “Casturm” kavramı Bizans`la “Kaleye” dönüşmüş ve kısa bir süre Tapınak Şovalyelerinde k...

Lefkoşa (KKTC)

Lefkoşa (GKRK)

I. Richard

Avusturya Tarihi

Bu madde Avusturya'nın tarih öncesinden günümüze kadarki tarihi hakkında bilgi vermektedir.

Aslan Yürekli Rişar

Aslan Yürekli Richard

Anadolu Selçuklu Sultanları

1060-1307 yılları arasında hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlarının listesi:

Üçüncü Haçlı seferi

Üçüncü Haçlı seferi (1189-1192) yılları arasında gerçekleşti. Selahaddin Eyyubi`nin 1187 yılında Kudüs`ü tekrar ele geçirmesi üzerine Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa, 100.000 kişilik bir ordu ile Anadolu`ya girdi. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı...

Lüzinyanlar

Lüzinyanlar , 1192-1489 yılları arasında Kıbrıs`ı yönetmiş olan Fransız asıllı bir hanedandır.

Kılıç Arslan

Kılıç Arslan Anadolu Selçuklu Devleti`nin aynı isimdeki 4 değişik hükümdarı anlamına gelebilir:

Kıbrıs Krallığı

Kıbrıs Krallığı, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında, 1192 yılında Kıbrıs adasında kurulmuş bir Haçlı devletidir. 1489 yılında Kıbrıs'ın kraliçesi olan Caterina Cornaro tarafından adanın Venedik'e satılmasıyla varlığı sona ermiştir.

II. Süleyman Şah

II. Süleyman Şah (ö. 1204) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Kılıç Arslan`ın büyük oğludur.