Etiket: 1217

Hülagû

Hülagû Han (d. 1217 - ö.

Elektrik kronolojisi

Elektrik tarihi, elektrik kullanımının günümüze gelirken geçirdiği dönüşümleri, yaşam ve teknolojinin gelişimine etkilerini ve bu gelişime katkıda bulunan bilim insanlarını anlatan tarihtir. Doğa belli bir kurallar çerçevesinde işler, ve insanlar doğada y...

Şifaiye Medresesi

Şifaiye Medresesi 1217 yılında Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından Sivas`ta inşa ettirilmiş medrese. Bir darüşşifayı içeren bir külliye şeklinde yapılmıştır. I. İzzeddin Keykavus`un türbesi de külliyenin içindedir. Çifte Minar...

İbn-i Cübeyr

Hülagü Han

Elektriğin tarihçesi

Elektrik tarihi, elektrik kullanımının günümüze gelirken geçirdiği dönüşümleri, yaşam ve teknolojinin gelişimine etkilerini ve bu gelişime katkıda bulunan bilim insanlarını anlatan tarihtir. Doğa belli bir kurallar çerçevesinde işler, ve insanlar doğada y...

Elektriğin Tarihsel Gelişimi

Elektrik tarihi, elektrik kullanımının günümüze gelirken geçirdiği dönüşümleri, yaşam ve teknolojinin gelişimine etkilerini ve bu gelişime katkıda bulunan bilim insanlarını anlatan tarihtir. Doğa belli bir kurallar çerçevesinde işler, ve insanlar doğada y...

Elektrik timeline

Elektrik tarihi, elektrik kullanımının günümüze gelirken geçirdiği dönüşümleri, yaşam ve teknolojinin gelişimine etkilerini ve bu gelişime katkıda bulunan bilim insanlarını anlatan tarihtir. Doğa belli bir kurallar çerçevesinde işler, ve insanlar doğada y...

Elektrik kronoloji

Elektrik tarihi, elektrik kullanımının günümüze gelirken geçirdiği dönüşümleri, yaşam ve teknolojinin gelişimine etkilerini ve bu gelişime katkıda bulunan bilim insanlarını anlatan tarihtir. Doğa belli bir kurallar çerçevesinde işler, ve insanlar doğada y...

Elektrik Tarihsel

Elektrik Tarih

Beşinci Haçlı seferi

Beşinci Haçlı seferi, 1217–1221 yılları arasında Katolik kilisesine mensup Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen haçlı seferi. Mısır'daki Eyyubiler'i yenerek Kudüs ve Hristiyanlığın bölgedeki diğer kutsal toprakları ele geçirmek için başlatılan sefer am...

Şubat 8

İbni Cübeyr

Tam adı; Ebul'l Hüseyn Muhammed İbni Ahmed İbni Cübeyr El-Kinani. Ortaçağ Endülüs asıllı şair ve yazar olarak ün yapmıştır, 539 yahut 540/1144 veya 1145 yılında İspanya'nın Valensiya veya Hatib şehrinde dünyaya geldi.