Etiket: 1274

VIII. Mikhail Palaiologos

Mikhail VIII Palaiologos

Mikhail VIII Palaiologos (1223/1224?? - 11 Aralık 1282), 1261-1282 arasında Bizans imparatoru, Palaiologos hanedanın kurucusu.

Sadreddin Konevî

I. Edward

Ekümenik Konsil

Ekümenik Konsil, Katolik Kilisesi`nin hıristiyan îman esaslarını tesbit ve tahkîm etmek, âyinlerin icrâsı konusunda kararlar almak ve Hıristiyanlık ahlak ve disiplininin esaslarını te`yid ve tahkîm etmek üzere Kilise`ye bağlı bütün piskoposların katılımıy...

Edward I

Ekim 9

9 Ekim, Gregoryen takvimine göre yılın 282. günüdür.

Astronomların listesi

Ünlü astronom ve astrofizikçiler listesi

1279

1279 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1278

1278 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1277

1277 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1276

1276 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1275

1275 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1273

1273 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1272

1272 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler