Etiket: 1287

İsveç'deki şehirler listesi

Bu madde, İsveç'te yer alan kentler ile ilgilidir.

Sâhipataoğulları Beyliği

Tarihteki Türk Devletleri

Sâhipataoğulları

Sâhipataoğulları Beyliği tarihte kurulmuş Anadolu Beyliklerinden biridir. Anadolu Selçuklu Devleti veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin oğulları tarafından Afyonkarahisar ve yöresinde kurulmuş, 1275 - 1343 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Sahipataoğulları

Sâhipataoğulları Beyliği tarihte kurulmuş Anadolu Beyliklerinden biridir. Anadolu Selçuklu Devleti veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin oğulları tarafından Afyonkarahisar ve yöresinde kurulmuş, 1275 - 1343 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Abaş Hatun

Abaş Hatun, Son Salgurlu hükümdarı (öl. Salgur 1287). Salgurlu atabeyi Sâd'ın kızı olan Abaş Hatun (ya da Abuş Hatun), babasından sonra tahta çıkan küçük kardeşi Muhammet ölünce, Hulagu Han'ın işe el koymasıyla tahta çıktı (1263).

1292

1292 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1291

1291 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1290

1290 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1289

1289 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1288

1288 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1286

1286 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1285

1285 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1284

1284 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1283

1283 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler