Etiket: 1330

Basaraba Türk Devleti

Basaraba Türk Devleti.1330`lu yıllarda ortaya çıkan ilk Romen devletinin kurulmasında ve yönetiminde Kıpçak Türkleri etkili rol oynamışlardır.

Basaraba Devleti

Yüz yıl Savaşı

Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi:

Giovanni Boccacio

Celâyirliler Devleti

Celâyirîler, 1330'larda bugünkü Irak ve İran topraklarında İlhanlılar Devletinde önemli mevkiye sahip olan Moğol Celayir boyunun önderi Büyük Hasan tarafından kurulmuş devlet. İlhanlılar Devleti'nin dağılmasının ardından Büyük Hasan, Tebriz başta olmak üz...

Celayirîler

Celâyirîler, 1330'larda bugünkü Irak ve İran topraklarında İlhanlılar Devletinde önemli mevkiye sahip olan Moğol Celayir boyunun önderi Büyük Hasan tarafından kurulmuş devlet. İlhanlılar Devleti'nin dağılmasının ardından Büyük Hasan, Tebriz başta olmak üz...

Celayiriler

Celâyirîler, 1330'larda bugünkü Irak ve İran topraklarında İlhanlılar Devletinde önemli mevkiye sahip olan Moğol Celayir boyunun önderi Büyük Hasan tarafından kurulmuş devlet. İlhanlılar Devleti'nin dağılmasının ardından Büyük Hasan, Tebriz başta olmak üz...

Tûtînâme

Tûtî-nâme, doğu edebiyatının hikâye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Tûtî-nâme

Tûtî-nâme, doğu edebiyatının hikâye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Tutiname (kitap)

Tûtî-nâme Doğu edebiyatının hikaye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Tutiname

Tûtî-nâme, doğu edebiyatının hikâye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Taşköprü, Kastamonu

Taşköprü, Kastamonu ilinin bir ilçesidir.

Altichiero

1335

1335 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler