Etiket: 1350

Chioggia Savaşı

Chioggia Savaşı 1376-1381 yılları arasında yapılmış Venedik-Ceneviz Savaşı.

Fenari Mehmed Şemseddin

Fenari Mehmed Şemseddin, (doğumu; 1350, Maveraünnehir- ölümü; 1430 Bursa); Osmanlı şeyhülislamı.

Torino Kefeni

Torino Kefeni, İsa'nın çarmıhtan indirildikten sonra sarıldığı iddia edilen sakallı bir adama ait önden ve arkadan silüetin olduğu keten kumaş. İlk kez 1350’lerde Fransa’da sergilendi.

Kazgan Han

Kazgan Han, Çağatay Hanlığı`nın valilerinden biridir. Tarihteki önemi, Timur`u himayesine almasıdır.

Karesioğulları

Karesi Beyliği, Karesioğulları Beyliği, Karasi Beyliği veya Karasioğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerilemesinden sonra Oğuz boyları tarafından Balıkesir-Çanakkale ve Bergama yöresinde kurulan Anadolu Türk Beyliğidir. Eşrefoğulları'ndan sonr...

Karasioğulları

Karesi Beyliği, Karesioğulları Beyliği, Karasi Beyliği veya Karasioğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerilemesinden sonra Oğuz boyları tarafından Balıkesir-Çanakkale ve Bergama yöresinde kurulan Anadolu Türk Beyliğidir. Eşrefoğulları'ndan sonr...

1355

1355 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1354

1354 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1353

1353 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1352

1352 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1351

1351 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1349

1349 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1348

1348 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler