Etiket: 1526

Tuğluk Hanedanlığı

Muhteşem Süleyman

I.Süleyman

Delhi Seyyidleri

1. Süleyman

16 Yıl Savaşları

Şehzade Süleyman

Rum Beylerbeyliği

Rum Beylerbeyliği (Rumiyye-i Sugra) 1398`de kurulan Osmanlı eyaleti.

Osmanlı-Kutsal ittifak Savaşları

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699), Osmanlılar'ın II. Viyana Kuşatması'nda başarısızlığa uğramasından cesaret alan bir grup Avrupa ülkesinin Kutsal İttifak adı altında birleşip Osmanlılar'a karşı giriştikleri, ve bu ülkelerin Macaristan ile Dalm...

Mohaç Savaşı (1526)

Macaristan Krallığı

Macaristan Krallığı 1000-1944 yılları arasında Orta Avrupa`da hüküm sürmüş bir krallıktı. 1000-1526 yılları arasında bağımsız bir ülke olan Macaristan Krallığı Mohaç Savaşı`ndan sonra topraklarının büyük bir kısmını Osmanlı Devleti`ne kaybetti. Toprakları...

Macar Krallığı