Etiket: 1597

Aydınoğlu Cüneyd Bey

İzmiroğlu Cüneyd Bey (Aydınoğlu hanedanına mensup olmakla birlikte, hanedanın olağan çizgisi dışından gelerek tarih sahnesine çıktığından ve İzmir valiliği yapmış olmasından ötürü İzmiroğlu Cüneyd Bey olarak anılır; Kara Cüneyd de denilir) Osmanlı Devleti...

1602

1602 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1601

1601 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1600

1600 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1599

1599 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1598

1598 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1596

1596 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1595

1595 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1594

1594 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1593

1593 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

Turhan Sultan

Turhan Sultan Sultan Dördüncü Mehmed'in annesi. Osmanlı padişahlarının on sekizincisi olan Sultan İbrahimHanın hanımıdır. Sultan İbrahim Hana büyük iftiralar, akıl almaz yakıştırmalar yapıldığı gibi Turhan Sultana da onda bulunmayan meziyetlerle pekçok, i...

Yeni Cami

Sultan III. Mehmed tarafından temelleri atılmış, Sultan II. Murad tarafından 1447'de tamamlanmıştır. Yeni Cami'ye, Cami-i Kebir denildiği gibi halk arasında Üçüncü Şerefeli Cami olarak anılmaktadır. En önemli Türk eserleri arasında yer alan Yeni Cami'nin...

Turhan Hatice Sultan

Aslı Rus olup on iki yaşlarında iken Kırım Tatarlarının eline esir düşmüş ve İstanbul'a getirilerek saraya verilmişti. Sultan Dördüncü Mehmed'in annesidir. Devler işlerinde etkili olmuştur. 1597'de Sultan Üçüncü Mehmed'in annesi Safiye Sultanın emriyle ya...

Sir Francis Bacon

1561-1626 yıllarında yaşamış, İngiliz devlet adamı ve filozof.

Yeni Camii

Sultan III. Mehmed tarafından temelleri atılmış, Sultan II. Murad tarafından 1447'de tamamlanmıştır. Yeni Cami'ye, Cami-i Kebir denildiği gibi halk arasında Üçüncü Şerefeli Cami olarak anılmaktadır. En önemli Türk eserleri arasında yer alan Yeni Cami'nin...