Etiket: 1622

Şeyhülislam Yahyâ

Universidad de Chile

Peskadores

Pescadores Adaları, P'enghu Adaları olarak da bilinir, Tayvan'ın yaklaşık 50 km batısında, 90 kadar küçük adadan oluşan ve Tayvan'a bağlı olan takımada. Tayvan'dan P'enghu Boğazıyla ayrılır.

Pescadores Adaları

Jamestown Katliamı

1622 yılında kızılderililerin yerleşik kolonistlere karşı yaptığı katliam. 1607 yılında Jamestown'a yerleşen İngiliz kolonistler, başlangıçta kızılderililerle dostane ilişkiler sürdürüyorlardı.

Casa de Bello

Baruh Sipinoza

Whitehall Sarayı

Mimar Kasım Ağa

Henry Vaughan

Henry Vaughan (d. 17 Nisan 1622 - ö. 28 Nisan 1695), İngiliz şair.

Şubat 17

Çayeli, Rize

Çayeli, Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize'nin bir ilçesi.

William Baffin

William Baffin (d. 1584, Londra - ö. 23 Ocak 1622, Basra Körfezi), İngiliz denizcisi.

Mayıs 20

20 Mayıs, Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 140. (artık yıllarda 141.) günüdür.

Lefkeli Mustafa Paşa

Lefkeli Mustafa Paşa II. Osman'ın katlinden ve I.