Etiket: 1758

Yakut-safir sinek kuşu

Yakut-safir sinek kuşu (Chrysolampis mosquitus), sinek kuşugiller familyasından Chrysolampis cinsine dahil bir kuş türü.

Uzunbacak

Taksokutu

Thomson ceylanı

Thomson ceylanı (Gazella thomsonii), boynuzlugiller (Bovidae) familyasından Afrika dolaylarında yaşayan bir otçul ceylan türü.

Talpa europaea

Avrupa köstebeği (Talpa europaea), köstebekgiller (Talpidae) familyasından bir köstebek türüdür. Rengi tekdüze siyah, karın kısmı biraz daha açıktır.

Sterna hirundo

Bayağı sumru (Sterna hirundo), sumrugiller (Sternidae) familyasından bir kuş türü. Kuvvetle göçmendir, astropikal ve tropikal okyanuslarda kışı geçirirler.

Saztavuğu

Saztavuğu (Gallinula chloropus), yelvegiller (Rallidae) familyasından bir kuş türü. Bataklık çevreler vei güzel-otlu göllerde ortak üreyen bir kuştur.

Samurlar

Samur (Martes zibellina), sansargiller (Mustelidae) familyasından kürk ticaretinde postu en değerli sayılan Rusya'nın kuzeyindeki soğuk ve çok geniş Sibirya bölgesinde yaşayan memeli türü.

Rallus aquaticus

Su kılavuzu (Rallus aquaticus), yelvegiller (Rallidae) familyasından bir kuş türü. Üreme habitatı, Avrupa ve Asya'nın bataklık ve sazlıklarıdır.

Pluvialis squatarola

Gümüş yağmurcun (Pluvialis squatarola), yağmurcungiller familyasına ait bir kuş türü. Bahar ve yazda (Geç Nisan veya Mayıs-Ağustos), erişkinlerin, arka ve kanatlarında siyah ve beyaz benekler yazı seçilir.

Pluvialis apricaria

Altın yağmurcun (Pluvialis apricaria), yağmurcungiller familyasına ait bir kuş türü. Üreme dönemi erişkinlerinin taç, arka ve kanatlarında altın rengi ve siyah seçilir.

Picus viridis

Yeşil ağaçkakan (Picus viridis) ağaçkakangiller familyasına ait bir kuş türü. Avrupa'nın çoğu parçasında ve batı Asya'da görülürler.

Ortanca ağaçkakan

Ortanca ağaçkakan (Dendrocopos medius), ağaçkakangiller (Picidae) familyasına ait bir ağaçkakan türü.

Milvus milvus

Kızıl çaylak (Milvus milvus), atmacagiller (Accipitridae) familyasından orta büyüklükte bir çaylak türü.

Mergus merganser

Büyük tarakdiş (Mergus merganser), ördekgiller (Anatidae) familyasından iri bir ördek türü. Avrupa, kuzey Asya ve kuzey Amerika'da yayılış gösterirler.

Mavi ve sarı Macaw

Taksokutu