Etiket: 1771

Bitkiler ışıkta glikoz sentezlerler

Fotosentez ya da ışılbileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Bu yolla besin üreten canlıların tümüne fotosentetik organizmalar denir ve bunların büyük bir çoğunluğunu bitk...

Sibirya karacası

Sibirya karacası ya da Doğu karacası (Capreolus pygargus) kuzeydoğu Asya'da bulunan bir karaca türüdür. Sibirya dışında bu geyik türü Kazakistan, Tanrı Dağları, Doğu Tibet, Kore Yarımadası ve kuzeydoğu Çin'de de bulunur.

Ova kurbağası

Ova kurbağası (Pelophylax ridibundus; eskiden: Rana ridibunda), Ranidae (Gerçek su kurbağaları) familyasına ait bir kurbağa türü. Boyları 15 cm civarlarında olup, gri renkli zeminde yeşil lekeleri bulunmaktadır.

Mehmed Tahir Ağa

Mimar Mehmed Tahir Ağa (18. yy) Mimarbaşı

Doğu karacası

Sibirya karacası ya da Doğu karacası (Capreolus pygargus) kuzeydoğu Asya'da bulunan bir karaca türüdür. Sibirya dışında bu geyik türü Kazakistan, Tanrı Dağları, Doğu Tibet, Kore Yarımadası ve kuzeydoğu Çin'de de bulunur.

Dağkargası

Dağ kargası (Pyrrhocorax), kargagiller (Corvidae) familyasından Pyrrhocorax cinsini oluşturan 2 kuş türünün ortak adı. Renkli bacaklar ile ayak ve gaga dışında bütünüyle parlak siyahdır.

Dağ kargası

Dağ kargası (Pyrrhocorax), kargagiller (Corvidae) familyasından Pyrrhocorax cinsini oluşturan 2 kuş türünün ortak adı. Renkli bacaklar ile ayak ve gaga dışında bütünüyle parlak siyahdır.

Charles Brockden Brown

Charles Brockden Brown (d. 17 Ocak 1771, Philadelphia - ö. 22 Şubat 1810), ABD`li romancı ve gazete yazarı.

Capreolus pygargus

Sibirya karacası ya da Doğu karacası (Capreolus pygargus) kuzeydoğu Asya'da bulunan bir karaca türüdür. Sibirya dışında bu geyik türü Kazakistan, Tanrı Dağları, Doğu Tibet, Kore Yarımadası ve kuzeydoğu Çin'de de bulunur.

İstanbul Fatih Camii

Fatih Camii, Fatih Sultan Mehmed tarafından Fatih semtinde yaptırıldı. Bizans devrinde, caminin yapıldığı yerin yakınlarında Havariyun kilisesi vardı. Fatih Camii`nin, bu kilisenin yıkıntılarından faydalanarak yapıldığı sanılmaktadır. Cümle kapısının iki...

Silahtar Mehmet Paşa

Silahtar Mehmet Paşa III.

Silahdar Mehmed Paşa

Silahtar Mehmet Paşa III. Mustafa saltanatında 25 Ekim 1770 - 11 Aralık 1771 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. I. Mahmut saltanatında, Patrona Halil İsyanı döneminde, 1 Ekim 1730 - 22 Ocak 1731 tarihleri arasında üç ay yirmibi...

Rana ridibunda

Ova kurbağası (Pelophylax ridibundus; eskiden: Rana ridibunda), Ranidae (Gerçek su kurbağaları) familyasına ait bir kurbağa türü. Boyları 15 cm civarlarında olup, gri renkli zeminde yeşil lekeleri bulunmaktadır.