Etiket: 1788

Immanuel Kant

Immanuel Kant (22 Nisan, 1724–12 Şubat, 1803) tarihleri arasında yaşamış olan Prusya'lı felsefeci, genellikle aydınlanma döneminin son önemli felsefecisi olarak düşünülür. 19. yüzılın Romantik ve İdealist düşünürlerini derinden etkilemiştir ve tarihteki...

Yılan kartalı

Yılan kartalı (Circaetus gallicus), atmacagiller (Accipitridae) familyasından orta büyüklükte bir kartal türü.

Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi

``Roma İmparatorluğu`nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi`` 18. yüzyılda altı cilt halinde basılan, İngiliz tarihçi Edward Gibbon tarafından yazılmış çok önemli bir çalışmadır. Birinci cilt 1776`da yayımlanmış ve altı baskı yapmıştır (ki dönemine göre büyük bir...

Esma Sultan (III. Ahmet'in kızı)

'Esma Sultan (d. 14 Mart 1726 - ö.

Circaetus gallicus

Yılan kartalı (Circaetus gallicus), atmacagiller (Accipitridae) familyasından orta büyüklükte bir kartal türü.

Balık baykuşu

Taksokutu

Vircinya

Virginia, ABD'nin Atlas Okyanusu sahilindeki eyâleti. ABD'nin eyaletleri arasında 7,7 milyon kişiyle nüfus açısından 12., yüzölçümü açısından 35. sırada gelir.

Papyon bulutsu

NGC 40, William Herschel tarafından 25 Kasım 1788 tarihinde keşfedilmiş bir gezegenimsi bulutsudur. Ölmekte olan bir yıldızın etrafındaki sıcak gazdan oluşur.