Etiket: 1863

Ziraatbank

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye'deki üç kamu bankasından biri.

Taş bülbülü

Taş bülbülü (Irania gutturalis), sinekkapangiller (Muscicapidae) familyasından bir kuş türü. Türkiye'den Afganistan'a güneyde batı Asya'da üremekte olan ve doğu Afrika'da kışı geçiren göçmen böcekçil bir türdür.

Nietzsche'nin yayınlanmamış eserleri

``Bu madde, Friedrich Nietzsche maddesinin alt başlığıdır.``

Moritz Benedikt Cantor

Moritz Benedikt Cantor (23 Ağustos 1829 - ö. 10 Nisan 1920), Alman matematik tarihçisi.

Mehmet Vasfi Seçer

Mehmet Vasfi Seçer, (d. 1863, Şebinkarahisar, Giresun Türkiye) - (ö. 30 Ocak 1932) Türk siyaset adamı.

Kızıl haç

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi; görevi din, inanç, dil, ırk, toplumsal sınıf veya politik görüş farkı gözetmeksizin insan hayatı ve sağlığını korumak, insan varoluşunun saygı görmesini sağlamak, insanların acı çekmesini önlemek ve acılarını din...

Kahire Mısır Müzesi

Kahire Mısır Müzesi ya da kısaca Mısır Müzesi, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan ve Eski Mısır uygarlığının en görkemli koleksiyonunu barındıran arkeoloji müzesidir.