Etiket: 1982 Anayasası

Devlet Güvenlik Mahkemeleri

Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM), Türk hukuk sistemine 1982 Anayasasıyla girmiş ve bir dönem "cumhuriyeti ve devletin iç ya da dış güvenliğini ilgilendiren" davalara bakmış ancak daha sonra kaldırılmış olan mahkemelerdir. Yapılan değişiklikle b...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, 1960 darbesinden sonra askeri cunta tarafindan 1961 Anayasası`yla kurulmuştur. Amaçlanan ve umulan, Anayasa Mahkemesi`nin Anayasa`da yazılı temel hak ve özgürlükleri koruması ve TBMM`nin yapabileceği yanlışlara karşı ülkeyi korumasıdır....

Millî Güvenlik Kurulu

Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası`nın 118. maddesiyle kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün s...

Hürriyet ve Anayasa Bayramı

Hürriyet ve Anayasa Bayramı, 3 Nisan 1963 tarihinde, 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı ilan edildikten sonra resmi törenler Anayasa Mahkemesi`nde kutlanırdı. 1982 Anayasası döneminde yürürlükten kaldırılan bu bayramda devlet erkanı, Anayasa Mahkemesi b...

Yüksek öğretim kurumu

YÖK için Yükseköğretim Kurulu sayfasına bakınız. Yükseköğretim kurumu, eğitim sisteminde lise sonrası eğitimin verildiği kurumdur.