Etiket: 2. Abdülhamit

Özgür Masonlar Büyük Locası

Özgür Masonlar Büyük Locası, tüm dünyada 1875 Lozan Konvanı ile, Gelenekçi Kesim ve Özgür Kesim olarak ikiye bölünen Masonluk'un Türkiye'deki Özgür Kesim temsilcisidir. Günümüzde 55 locası, 7 kente dağılmış toplam 9 hizmet binası ile çalışmalarını sürdürm...

Siret Özsever

Hüseyin Siret Özsever (d. 1872, İstanbul - ö.

Hüseyin Özsever

Hüseyin Siret Özsever (d. 1872, İstanbul - ö.

Hüseyin Siret Özsever

Hüseyin Siret Özsever (d. 1872, İstanbul - ö. 1959), Türk şairi.

Hafız Burhan

Hâfız Burhan olarak da bilinen Burhan Sesyılmaz (d. 23 Mayıs 1897, İstanbul - ö.

Edebiyatı cedide

Edebiyat-ı Cedide veya bilinen diğer ismiyle Servet-i Fünun Edebiyatı, II. Abdülhamid döneminde, Servet-i Fünun adlı derginin çevresinde toplanan sanatçıların Batı etkisinde geliştirdikleri bir edebiyat hareketidir.

Celalettin Germiyanoğlu

Celalettin Germiyanoğlu bugünkü İETT`nin kurucularından olan, İstanbul lulara uzun yıllar hizmet vermiş bir bürokrattır. Kurumda önce Zat İşleri Müdürü, daha sonra da Genel Müdür Muavinliği yapmıştır. Siyasete karışmamış olması nedeniyle İETT Genel Müdürl...

Burhan Sesyılmaz

Hâfız Burhan olarak da bilinen Burhan Sesyılmaz (d. 23 Mayıs 1897, İstanbul - ö.

Abdülhamid Ziyaeddin

Ziya Paşa, (d. 1825, İstanbul - ö.

Hareket Ordusu

Hareket Ordusu ittihatçıların, 1909 yılında, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak için, Selanik'ten Mahmut Şevket Paşa komutasında ve Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığında İstanbul'a gönderdikleri ordudur.